Resultat medborgarenkät

Logo Interreg BSR projekt CommitClimate

67% av dem som svarade i CommitClimate medborgarenkät angav, att de vill leva hållbart. 77% vill se bättre kollektivtrafik i sina kommuner. Vill du veta mer? Här hittar du resultat och analyser utifrån enkätsvaren!

CommitClimate är ett projekt inom programmet Interreg Baltic Sea, som Lapplands Kommunalförbund är partner i. I projektet skapar vi tillsammans med våra partner från Estland, Lettland och Polen ett nytt datorbaserat verktyg för kommuner för att simulera olika lösningar på framtidens energiförsörjning. Projektet ska även främja dialogen mellan kommunerna och sina invånare genom att göra simulatorn tillgänglig för allmänheten.


I projektet tar vi inte bara hänsyn till tekniska potentialer. Vi beaktar även ytterligare potentialer som kan realiseras genom att göra saker smartare ur ett energiperspektiv. Energimyndighetens rapport "Effektiv användning av energi, effekt och resurser " pekar till exempel på att beteendeåtgärder kan spara 10–25 procent av energianvändningen i bostäder och 5–30 procent i lokaler. Den samhällsekonomiska potentialen bedöms vara större än den tekniskt lönsamma potentialen. Att detta inte bara är en teori har vi sett under förra vintern där energipriser var höga till följd av det ryska anfallskriget mot Ukraina. Energianvändningen minskade tydligt.


Medborgarenkäten med fokus på klimatrelaterat beteende och attityder är ett viktigt verktyg i utveckling av CommitClimate Simulatorn. I undersökningen ingick frågor om resor, konsumtion, avfall och energianvändning i hemmet. Vi ville till exempel veta: Finns intresse av att spara energi och miljö genom beteendeförändringar? Vad önskar medborgare att kommun och staten ska göra för att det blir lättare att minska energi- och resursanvändning? Behövs det en annan infrastruktur än den vi har idag, som till exempel fler cykelvägar eller fler laddplatser för elbilar?

Enkäten genomfördes november och december 2023.

I rapportena nedan hittar du de viktigaste resultat för de fyra kommuner inom Lapplands Kommualförbund: Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala.

Resultat Jokkmokk

Resultat Gällivare

Resultat Kiruna

Resultat Pajala

Jämförande resultatanalys

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann