Personligt ombud

Vi finns här för att hjälpa dig med långvarig psykisk ohälsa

Är du över 18 år och skriven i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna eller Pajala kommun och har ett psykiskt funktionshinder som medför stora problem i din vardag, kan du kostnadsfritt få ett ombud. 

Syftet är att personer med psykisk ohälsa ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, genom att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service och sysselsättning på jämlika villkor. För att få ett personligt ombud krävs inte någon remiss eller biståndsbeslut utan en bedömning görs i varje enskilt fall. Ibland kan möjligheten att få ett ombud begränsas till att det finns kö. Kontakt med personligt ombud tas genom att ringa, smsa eller mejla. Alla våra fyra ombud arbetar på samtliga orter även om de är stationerade på en särskild ort. Ann-Katrin och Eva har stationeringsort Gällivare, Sarah och Åsa Kiruna. Tag kontakt med någon av dem så kommer de hjälpa dig rätt. Efter genomförda uppdrag avslutas kontakten, men du är givetvis välkommen att kontakta oss igen.  

  

Vad kan du få hjälp med? 

Tillsammans med dig gör vi en planering utifrån dina behov, önskemål och rättigheter. Det kan bland annat gälla:

  • råd och stöd
  • kartlägga vård - och servicebehov
  • kontakter och samordning med olika myndigheter och för dig viktiga personer
  • bistå vid ansökningar om exempelvis vård och behandling, boende, ekonomi, arbete/sysselsättning m.m.

 

 Ditt personliga ombud:

  • arbetar på uppdrag av dig för att du ska uppnå dina egna mål
  • är frivilligt och kostnadsfritt
  • har tystnadsplikt
  • för inga journaler
  • arbetar inte med myndighetsutövning och kan därmed inte besluta om insatser
  • arbetar inte med behandling