Startsida för Lapplands Kommunalförbund där du hittar information om våra fyra gymnasium och deras program, om arbetsplatsförlagt lärande, om våra lärcentras vuxenutbildning och annan verksamhet, hur du söker till kurser, utbildningar eller vilka möjligheter det finns att nyttja studerandeservice som att boka in en tentamen eller boka ett rum för studier. Du hittar information om våra samverkansområden som energi- och klimatrådgivning samt personligt ombud. Och vill du jobba hos oss klickar du in på kansliets sida och kollar där.

Lapplands lärcentra

Vi erbjuder utbildning för vuxna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala med visionen om att bli Sveriges ledande lärcentra.

Du kan studera både teoretiska och yrkesinriktade utbildningar på alla nivåer, utbudet anpassas till efterfrågan. Tala med en studie- och yrkesvägledare för vägledning eller information om utbildningar och studieekonomi.

Läs mer

Lapplands gymnasium

Den gemensamma gymnasieorganisationen för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner.

Våra fyra skolor har tillsammans drygt 1700 elever. Skolorna har ungefär 20 program, det är nationella-, introduktions-, och riksrekryterande program. Vi har även gymnasiesärskolor på varje ort samt några idrottsutbildningar.

Läs mer

Energi- och klimatrådgivning

Funderar du över din energianvändning? Kanske vill du byta belysning, skaffa nytt uppvärmningssystem eller köpa en ny tvättmaskin?

Hos oss på den kommunala energi- och klimatrådgivning får du tips och råd. Helt kostnadsfritt och oberoende. Tag kontakt med oss så berättar vi gärna mer.

Läs mer

Personligt ombud

En stödinsats för människor med långvarig psykisk ohälsa.

Personligt ombud vill verka som en stödinsats som syftar till att personen ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjligheter att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor.

Läs mer

Jobba med oss

Lapplands kommunalförbund flyttar kunskap, inte människor.

Blir du nyfiken på hur? Välkommen till en organisation som vill framåt och som värnar om din personliga utveckling.

Läs mer

Kunskapsstaden tar form i nya Kiruna centrum

Kunskapsstaden kommer att bestå av gymnasieskola, kulturskola och lärcentra för vuxna och byggs i detta nu. 

Läs mer

Sveriges nya digitala utbildningsmässa 15-19 mars

Välkommen till en fullspäckad vecka där allt du behöver veta om högskole- och universitetsutbildningar presenteras - med fler än 140 olika programpunkter att välja bland.

Vill du plugga vidare och bo kvar där du bor eller kanske plugga vidare men vet inte riktigt till vad eller hur du kan gå till väga? Ta då chansen att delta på denna digitala mässa där du under en veckas tid ges möjlighet att chatta direkt med studievägledare och studenter, lyssna till programpresentationer och delta i diskussioner om vilka utbildningar som ger störst chans till jobb på just din ort. 

Läs mer

Förändrade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten

Förlängd och justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan gäller från den 25 januari 2021. Den nya rekommendationen innebär att gymnasieskolan bedrivs som en kombination mellan distans – eller fjärrundervisning och närundervisning. För övriga verksamheter gäller att fortsätta undvika situationer där smitta kan spridas. Detta genom att:

  • arbeta/studera hemma när det är möjligt
  • hålla avstånd
  • fortsätta nyttja tekniken vid möten där det går
  • god handhygien 

För er som tar er till och från arbetet med allmänna kommunikationer anpassa arbetsresorna till tider/turer då det ej är så många resande. Om möjligt, undvik att nyttja allmänna kommunikationsmedel. Mer information om restriktioner och Covid-19 kan ni läsa om på www.fhm.se/ och www.krisinformation.se

 

Dataskyddsförordningen GDPR

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Lapplands kommunalförbund. Vi gör allt vi kan för att skydda dem från obehöriga och tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Information om engångsbelopp Kommunal HÖK 20

I Kommunals HÖK 20 finns en reglering avseende engångsbelopp, Bilaga 7. Det centrala avtalet gäller arbetstagare som omfattas av Kommunals HÖK samt oorganiserade arbetstagare som arbetar inom Kommunals avtalsområde. Engångsbeloppet avser perioden 2020-05-01 – 2020-10-31 så medarbetare som har arbetat och haft månadslön under ovanstående period har rätt att ta del av engångsbeloppet.

För arbetstagare som inte arbetat hela ovan nämnd period gäller att engångsbeloppet utges i förhållande till arbetstagarens anställningstid under perioden. Sådan medarbetare ska på eget initiativ senast 1 april 2021 skriftligen begära att få sitt engångsbelopp utbetalt av berörd arbetsgivare.

Berörda hänvisas att kontakta personalfunktionen, Lapplands kommunalförbund gällande begäran om engångsbelopp.

Nyheter Lapplands lärcentra

Orienteringskurs studieteknik i Kiruna

I denna kurs hjälper vi dig att vässa både din studieteknik och ditt mindset. Kursen är på 50 poäng och startar den den 22 februari. Skicka in din anmälan redan idag!

Nyheter Lapplands gymnasium

Utflykt till Jupukka

Den 1/9 gjorde SA 19 en utflykt till Jupukka och Struves meridianbåge. Guide för dagen var Valle Palo Vasikavuoma intresseförening.

Haldor

Info till vårdnadshavare om haldor

Elever på APL i Rota, Spanien

Elever från Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Industriprogrammet och Hantverksprogrammet frisör har anlänt till Rota för sin APL.

Nyheter energi- och klimatrådgivning

Ta hjälp av energimärkning!

Som konsument har du rätt att få veta energianvändningen innan du handlar. Energimärkning gör det enklare för dig att handla smart samtidigt som den utmanar tillverkare att bli ännu bättre och utveckla allt effektivare hushållsapparater. Från 1 mars 2021 har några produkter ny energimärkning.

Grönt skatteavdrag - så funkar det!

Från 1 januari 2021 ersätts solcellsstödet med  ett skatteavdrag på 15 procent. Kommunal energi- och klimatrådgivning bjuder in till en kostnadsfri webbföreläsning och berättar vad det är som gäller. Välkommen!

Lägre energikostnader = bättre lönsamhet!

I tuffa tider som dessa är det bra att kunna snabbt minska företagets kostnader. Din kommunala energicoach kan hjälpa dig att få en lägre energiräkning utan att det påverkar dina möjligheter att tjäna pengar. Vår coachning är kostnadsfritt.

Energirådgivning ger effekt

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger effekt på samhällsnivå. Det visar en nyligen avslutad effektanalys gjord av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten. Hälften av de rådsökande privatpersonerna, företagen och organisationerna uppger att de har genomfört en eller flera energieffektiviserande åtgärder efter kontakten med energi- och klimatrådgivarna.

Energirådgivning under Corona tider

Vill du spara energi och miljö? Vi bjuder in företag och fastighetsägare till tre kostnadsfria webbföreläsningar som ger dig praktiska tips för din fastighet.