Kommunal energi- och klimatrådgivning

Vill du spara energi? Länk till https://energiochklimatradgivningen.se

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. En energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och känner till de lokala förhållandena där du bor.

Peter Palo är kommunal energi- och klimatrådgivare i LKF-regionen som omfattar Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala kommun. Tillsammans ingår vi i nätverket ”Energi och klimatrådgivare i Norr”. Nätverket består av expertkompetens inom energiområdet.

Vår rådgivning är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst, som finansieras med bidrag från Energimyndigheten. Vi finns för hushåll, organisationer och mindre företag i våra fyra kommuner.

 

energiochklimatradgivningen.se

Energimyndigheten och Sveriges kommuner i samarbete tillhandahåller kvalitätssäkrad information för dig som vill spara energi och leva ett mer klimatsmart liv på https://energiochklimatradgivningen.se

 

Ring eller mejla oss!

Ring eller mejla oss med dina frågor direkt! Kontaktuppgifter hittar du i högra spalten. Vi svarar kostnadsfritt på frågor om bland annat uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatpåverkan och om bidrag på energiområdet.

 

För företag och föreningar: Platsbesök

Vi kommer gärna på besök hos små- och medelstora företag och föreningar och ger rådgivning på plats.

 

Evenemang

Dessutom anordnar vi varje år olika intressanta seminarier, studiebesök och medverkar i mässor och miljödagar i Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokk.

 

Vår organisation

Energi- och klimatrådgivningen inom Lapplands kommunalförbund (LKF) omfattar kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Dessa fyra kommuner är organisatoriskt likställda och samverkar kring en gemensam kommunal energi- och klimatrådgivning.

Energi- och klimatrådgivaren är underställd en styrgrupp, som består av en representant från vardera medlemskommunen, samt LKF:s förbundschef. Styrgruppen sammanträder minst fyra gånger om året för planering avstämning och uppföljning av verksamhets- och aktivitetsplanen samt budget.

För Pajalas kommun: Bygg- och miljöavdelningen, Miljöinspektör Ildikó Fredriksson

För Kiruna kommun: Kristoffer Johansson, Bygglovschef Kiruna Kommun

För Jokkmokks kommun: Samhälls- och infrastrukturfunktionen: Driftchef fastighet Johannes Andersson

För Gällivares kommun: Miljöstrateg Lotta Bengtsson-Silfver

 

Logga energirådgivning