Att lämna anbud till offentlig sektor

Det finns ett antal saker att tänka på när man lämnar anbud till offentlig sektor. Nedan listas ett antal punkter som ni måste tänka på:

1) Skall-krav måste vara uppfyllda. Inga undantag. Det går inte hellre att komplettera i efterhand med dokument för att uppfylla skall-krav.

2) Det går inte att hänvisa till dokument som lämnats in tidigare till myndigheten.

3) Om ni offererar mer än vad som uttryckligen efterfrågats blir ni inte belönade för detta. Vi får enbart bedömna anbud utifrån förfrågningsunderlaget.

4) Sista anbudsdag är verkligen sista anbudsdag. Vi lämnar inte dispens till någon. Om anbud tas emot via brev är det inte poststämplen som gäller utan när anbudet är myndigheten tillhanda. Vi i LKF tar dock inte emot anbud via brev längre.

5) Förhandling är vanligtvis inte tillåtet.

6) Under processen fram tills att tilldelningsbeslut skickas ut råder absolut sekretess. Det innebär att vi inte kan svara på om hur många anbud som inkommit, hur ett företag ligger till eller om ett företag klarar skall-kraven.

7) Det är väldigt viktigt att läsa igenom förfrågningsunderlaget ordentligt så att ni förstår vad vi efterfrågar.

8) Skall-krav anger miniminivån. Står det ex att datorn max får väga 2,1 kg innebär det att ni kan offerera en dator som väger mindre. Ni kan även offerera en dator som väger 2,13 kg pga avrundning.

9) Ramavtal får vara max 4 år inklusive optioner om det inte finns skäl för längre tid.