CommitClimate - på väg mot energiomställning

Gruppbild CommitClimate uppstartsmöte i Riga 2023

I projektet CommitClimate skapar vi tillsammans med våra partner från Estland, Lettland och Polen ett verktyg för att simulera olika energiframtider och deras konsekvenser. Det ska hjälpa kommuner att fatta bra beslut för att bli klimatneutralt. Projektet medfinansieras av EU-programmet Interreg Baltic Sea.

Trygg och klimatsmart energiomställning: tillsammans gör vi skillnad!

En trygg, effektiv och klimatsmart energiförsörjning är en förutsättning för att vi som invånare i våra kommuner ska ha möjlighet till ett gott liv. Och både befintliga och nya företag vill veta att de kan lita på energitillgången till sina verksamheter. En kommun som jobbar framsynt med energifrågor är mindre sårbar.

Energisystemet är komplext redan idag. I framtiden kommer vi att ha mer lokal energiproduktion, till exempel vill fler och fler producera sin egen sol-el. Troligen behöver vindkraft byggas ut. Då är det många beslut som måste fattas. Kommuner kan hamna i situationer, där olika intressen behöver vägas mot varandra: Har vi tillräckligt med elkraft för större företagsetableringar? Behöver vi bygga ut lokal energiproduktion som vindkraft? Kan alla som vill få en laddplats för elbilen? Kan vi bygga bostäder till överkomliga priser som samtidigt har hög energistandard och är billiga i drift?

I projektet CommitClimate skapar vi tillsammans med våra partner från Estland, Lettland och Polen ett verktyg för kommuner för att simulera olika framtidslösningar för dessa utmaningar och deras konsekvenser. Vi utvecklar, testar och använder en ny datorbaserad simuleringsmodell, kallad CommitClimate Simulator. Politiker och kommunala tjänstemän får med hjälp av verktyget ett bättre beslutsunderlag. Verktyget kommer att vara gratis och enkel att använda för kommuner i vår region och i hela Europa.

För att invånarna och näringslivet kan vara med och bidra aktivt i energiomställningen är det viktigt att veta mer om hur förutsättningar i den egna kommunen ser ut. Med hjälp av verktyget kan privatpersoner och företag se hur deras eget beteende påverkar kommunens energianvändning och utsläpp av växthusgaser. För att nå bästa resultat kommer vi att engagera invånare i våra kommuner redan under utvecklingen av verktyget.

Våra partner är:

Riga Technical University, Latvia
City of Riga, Latvia
Tallinn University of Technology, Estona
Sustainable Business Hub Scandinavia AB, Sweden
Association of Municipalities Polish Network "Energie Cites", Poland
Municipality of Pałecznica, Poland
Cesis Municipality, Lettland
Municipality of Raciechowice, Poland
Enerhack Foundation NGO Education/training centre and school, Estonia

Vi samarbetar i Sverige med Sveriges Ekokommuner - världens äldsta kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling

Förväntat slutprodukt i projektet:

Slutproduktet för projektet blir en ny datorbaserad simuleringsmodell, kallad CommitClimate Simulator, för att beräkna kommunens koldioxidavtryck och för att modellera och simulera olika framtidsscenario. De deltagande kommuner kommer att utveckla, testa och använda simulatorn för att skapa kommunala handlingsplaner för hållbar energi och klimat uppnå klimatneutralitet. Det tekniska arbetet med utveckling och användning av modelleringsverktyget går hand i hand med informations- & kommunikationsaktiviteter och utbildning . Alla resultat och erfarenheter sammanfattas i en interaktiv onlineplattform som blir tillgängligt för alla kommuner.

Titta på en kort film som sammanfattar projektets syfte

 

 

 

Läs mer om projektet på projektets hemsida

Projektet CommitClimate medfinansieras av EU-programmet Interreg Baltic Sea.Logo Interreg BSR CommitClimate