Kontakt

Kontaktuppgifter till Lapplands kommunalförbunds kansli.

Maj-Lis Ejderlöf - bild saknas

Maj-Lis Ejderlöf

Förbundschef

0980-706 97

072-216 01 60

maj-lis.ejderlof@lapplands.se

Marie Kuoljok

Marie Kuoljok

Vuxenutbildningschef, Lapplands Lärcentra

070-601 73 71

marie.kuoljok@lapplands.se

Marianne Stöckel

Marianne Stöckel

Gymnasiechef, Lapplands Gymnasium

0980-704 13

070-514 44 13

marianne.stockel@lapplands.se

Klas Bergman

Klas Bergman

Bitr. gymnasiechef, Lapplands Gymnasium

0971-173 73

070-571 72 31

klas.bergman@lapplands.se

Malin Hörnström

Malin Hörnström

Controller

0980-755 55

070-255 44 94

malin.hornstrom@lapplands.se

Anna Wedin - bild saknas

Anna Wedin

Ekonom

070-361 64 26

anna.wedin@lapplands.se

Ida Niemi

Ida Niemi (tjänstledig fr.o.m. 2021-10-07)

Personalstrateg

0980-702 22

070-697 01 26

ida.niemi@lapplands.se

Elin Ekberg

Elin Ekberg

PA-konsult

0980-706 15

070-612 90 10

elin.ekberg@lapplands.se

Malte Bejstam

Malte Bejstam

Upphandlingssamordnare

0978-120 88

072-207 59 36

malte.bejstam@lapplands.se