Om förbundet

Lapplands kommunalförbund har samverkat lyckosamt sedan 1989.

Historik och medlemskommuner

Lapplands Kommunalförbund, Lkf, bildades 1989 av kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala.

Syftet var att tillgängliggöra högskoleutbildningar i medlemskommunerna, framförallt lärarutbildningar eftersom det fanns en stor brist av behöriga lärare.

Från bildandet har det bland annat bedrivits ett stort antal lärarutbildningar inom Lapplands Kommunalförbund, detta har medfört att vi har haft en hög andel behöriga lärare i våra medlemskommuner. Utbildningssatsningarna utvidgades efter de första åren till att gälla efterfrågade högskoleutbildningar inom såväl offentlig sektor som det privata näringslivet.

1997 fick Lapplands Kommunalförbund ett utvidgat uppdrag att initiera samverkan mellan kommunerna även inom andra områden än högskoleutbildning och 2010 bildades Lapplands Gymnasium samt Lapplands Lärcentra. För närvarande bedrivs samverkan inom Lapplands Gymnasium, Lapplands Lärcentra, Upphandling/inköp, Personliga ombud och Energi- och klimatrådgivning.

Organisationsskiss över Lapplands Kommunalförbund finner du här, Organisationsskiss.