Vuxenutbildningsutskott

Vuxenutbildningsutskottet är ett utskott under direktionen som har ett delegerat ansvar för vuxenutbildning i frågor om antagning, mottagning och utbildnings upphörande.

Sammanträdesdatum 2024

  • 2024 02 15
  • 2024 05 23
  • 2024 11 28