Verksamhet

Verksamheter inom Lapplands kommunalförbund

Lapplands kommunalförbund

Lapplands kommunalförbund är ett kommunalförbund som ägs av kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Verksamheten leds av förbundschef Maj-Lis Ejderlöf och den politiska styrningen sker genom Lapplands kommunalförbunds direktion.

Lapplands Gymnasium - en gymnasieskola för fyra kommuner.

Lapplands Gymnasium består av gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala.

Verksamheten leds av gymnasiechef Marianne Stöckel tillsammans med bitr. gymnasiechef Klas Bergman och den politiska styrelsen utgörs av Gymnasienämnden som består av fyra representanter från varje kommun.

Läs mer om Lapplands Gymnasium.

Lapplands Lärcentra – utbildning för vuxna 

Lapplands Lärcentra består av Lärcentra i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala.

Verksamheten leds av vuxenutbildningschef Marie Kuoljok och den politiska styrelsen utgörs av Lapplands kommunalförbunds direktion.

Läs mer om Lapplands Lärcentra.

Upphandling

För samordning av upphandlingar och inköp för kommunerna inom Lapplands kommunalförbund finns en upphandlingssamordnare anställd.

Verksamheten leds av förbundschef Maj-Lis Ejderlöf och den politiska styrelsen utgörs av Lapplands kommunalförbunds direktion.

Läs mer om Upphandling.

Energi- och klimatrådgivning

För rådgivning om energianvändande och energibesparingar för innevånare och företag inom Lapplands kommunalförbund finns Energi- och klimatrådgivare anställda.

Verksamheten leds av förbundschef Maj-Lis Ejderlöf och den politiska styrelsen utgörs av Lapplands kommunalförbunds direktion. 

Läs mer om Energi- och klimatrådgivning.

Personliga ombud

Personligt ombud är en stödinsats för människor med långvarig psykisk ohälsa, som syftar till att personen ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjligheter att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor. Fyra personlig ombud är anställda inom Lapplands kommunalförbund.

Verksamheten leds av förbundschef Maj-Lis Ejderlöf och den politiska styrelsen utgörs av Lapplands kommunalförbunds direktion.

Läs mer om Personliga ombud.