Lapplands Gymnasium

Lapplands Gymnasium är den gemensamma gymnasieorganisationen för gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner

Hej föräldrar, vårdnadshavare och anhöriga!

Studentexamen och sommaren hägrar. Vi som arbetar i skolans värld hör om fester som planeras. Därför vädjar vi till dig som förälder, vårdnadshavare och anhöriga att prata särskilt med din ungdom om att låta bli att anordna eller delta i fest. Alla kan drabbas av covid-19.

Ett läsår med många utmaningar är snart vid sin ände

Snart är läsåret 2020-2021 vid sin ände. Det har varit ett läsår då allt inte har varit som vanligt och vi har tvingats anpassa oss till en tillvaro där kramar, närhet, fest och gemenskap är förenat med risker och ohälsa. Vi vet att vi mår bra av närhet och gemenskap och att det är roligt att ha fest men som läget är nu har vi inget annat val än att följa de regler som råder. Ännu ett tag framöver måste vi nöja oss med närhet till den närmaste familjen och träffa vänner och andra på annat sätt än genom fysisk närhet.

Avstå fest och ta ansvar för liv och häsa

Nu är våren här och skolavslutning, studentexamen och sommaren hägrar. Vi vet att det betyder tid för fester inför studenten och mycket annat. Vi som arbetar i skolans värld hör om fester som planeras. Därför vädjar vi till dig som förälder/vårdnadshavare/anhörig; prata särskilt med din ungdom om att låta bli att anordna eller delta i fest. Att delta i fester i dessa tider kan få allvarliga konsekvenser.

Alla kan drabbas av covid-19. Det är inte säkert att det blir som en vanlig förkylning. Det finns en risk att bli allvarligt sjuk. Blir eleverna sjuka kan de inte vara i skolan och lägga sista krutet på studierna. I värsta fall kanske de inte klarar gymnasieexamen. Blir läraren sjuk kan det påverka din ungdom och många andra ungdomars möjligheter att lyckas med sina studier.

Tänk också på sjukvården som befinner sig i krisläge då andelen yngre som blir allvarligt sjuka ökar. När din ungdom avstår fest i nuläget så bidrar det till att stoppa smitta och färre drabbas av covid-19.

Skolavslutning och studentfirande

Den lokala skolledningen planerar inför skolavslutning och studentexamen. Studenten kommer att bli högtidlig, men med hänsyn tagen till de begränsningar om folksamlingar som råder. Ansvariga på våra skolor inom Lapplands Gymnasium kommer fortlöpande att ha dialog med eleverna kring planeringen.

Snart är vi i mål

Vi vet hur väl alla ungdomar har kämpat på med anpassningar och förändringar under så lång tid och de har gjort det så fantastiskt bra. Beröm också till er föräldrar/vårdnadshavare/anhöriga som stöttat. Nu behöver vi kämpa på ett tag till innan sommaren är här. Vi från skolans sida lovar att göra vårt allra bästa för att stötta era ungdomar hela vägen in i mål.

Hälsningar

Ledningen vid Lapplands Gymnasium

Kunskapshuset

Lapplands Gymnasium Gällivare

Välkommen till Kunskapshuset

läs mer
Bokenskolan

Lapplands Gymnasium Jokkmokk

Väkommen till Bokenskolan

läs mer
Hjalmar lundbohmsskolan Kiruna

Lapplands Gymnasium Kiruna

Välkommen till Hjalmar Lundbohmsskolan

läs mer
Laestadiusskolan

Lapplands Gymnasium Pajala

Välkommen till Laestadiusskolan

läs mer

Om Lapplands Gymnasium

Våra fyra skolor har tillsammans cirka 20 gymnasieprogram. Vid skolorna finns nationella-, introduktions-, och riksrekryterande program. På varje ort finns även gymnasiesärskola. Läs med om respektive skola via länkarna ovan.

Stort utbildningsutbud - Ett av motiven för att bilda Lapplands Gymnasium har varit att trots ett minskande antal elever de senaste åren fortfarande ha ett stort utbildningsutbud med hög kvalitet och framförallt att ha många program på varje ort - det går att klara med samverkan mellan skolorna!

Gymnasienämnden - i menyn till vänster finns mer information om vilka ledamöterna är och protokoll från nämndens sammanträden.

Medlemskommunerna står för annat som gymnasieskolorna behöver, exempelvis lokaler, utrustning, skolmåltider och andra stödfunktioner som alla gymnasieskolor får utöver själva arbetet kring eleverna.