Nya elmätare ger nya möjligheter

En man håller en elmätare i handen

Har du redan fått en ny smart elmätare? Grattis! Nu har du nya och bättre möjligheter att styra din elanvändning. Du kan spara pengar och avlasta elnätet. Här får du tips på hur du gör!

1) Med din nya elmätare blir det enklare för dig att läsa av och följa din elanvändning.

De nya mätarna ska klara kvartsvis mätning. Du får enkelt en förståelse för vad det är som drar mycket el i ditt hus eller din verksamhet. Med den kunskapen kan du lättare hitta energibovar.

Så här gör du för att ta reda på hur mycket el du använder

- Börja med att ta reda på vilket elnätsföretag du har.

- Gå sedan till företagets webbplats och logga in på Mina sidor. Där ser du uppgiften om din elanvändning.

- Du kan också kontakta elnätsföretaget och fråga om uppgiften.

 

2) Flytta din elanvändning

Har du möjlighet att flytta din elanvändning?  Exempelvis går det att styra eluppvärmning, elbilsladdare, diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare till andra tider på dygnet. Det finns flera anledningar till att se om du kan minska din elanvändning eller flytta den till tider på dygnet då priset är lägre. Det kan bland annat bidra till mindre belastning på elnätet till att du får en lägre elkostnad och till att elpriset generellt går ner.

För att kunna sänka dina elkostnader genom att flytta din elanvändning i tiden behöver du:

- Ha ett elhandelsavtal med timpris eller kvartspris eller en elnätstariff där priset varierar beroende på när du använder din el (ofta kallad effekttariff). Vem som helst kan teckna ett timprisavtal, medan frågan om elnätstariffen bestäms av ditt elnätsföretag.

- Hitta och jämför timprisavtal på Elpriskollen. och kontakta ditt elnätsföretag om du vill ta reda på om du har eller kan få en effekttariff.

- Ha en elmätare som mäter din elanvändning varje enskild timme eller varje kvart.

Läs mer: Energimarknadsinspektionen

 

3) Blir elproducent

Din nya smarta mätare är förberedd för egenproducerad el, vilket gör det enkelt att ansluta solceller till elnätet.

 

I projektet CommitClimate jobbar vi för att utveckla ett nytt verktyg för kommunal energi- och klimatplanering. Vi tar hänsyn till beteendeförändringar som en del i energiomställningen. Energimyndigheten pekar på de stora potentialer som finns genom att använda el mer effektiv: "Att effektivisera användningen av energi, effekt och resurser eller att flytta användningen i tid är jämförelsevis snabba sätt för att minska och optimera energianvändningen, och bidrar också till lägre priser och en tryggare energiförsörjning. Lika viktigt som att öka produktionen av el är att använda den klokt. Kan användningen av el effektiviseras blir utbyggnadsbehovet av elproduktion och elnät lägre liksom resursanvändning och negativa miljöeffekter. Möjligheter att minska effekttoppar genom effektivare energianvändning kan, liksom flexibilitet i användning, underlätta en snabb elektrifiering. En flexibel och resurseffektiv elanvändning är en nödvändig del av ett hållbart energisystem." Källa: Swedish Energy Agency (ER 2024:03): Effektiv användning av energi, effekt och resurser https://www.energimyndigheten.se/4afa39/globalassets/klimat--miljo/elektrifiering/effektiv-anvandning-av-energi-effekt-och-resurser.pdf