Ny möjlighet att dela el i lokala nät

Grafik med många personer som är förbundna med strek

Kommunal energi- och klimatrådgivning välkomnar nya beslut, som gör det lättare för fastighetsägare att fördela el från byggnader med solenergiöverskott till de med underskott.

Från 1 januari 2022 blir det möjligt att bygga lågspänningsnät för delning av energi mellan byggnader i lokala nät. Detta efter att regeringen beslutat att utvidga undantagen från kravet på så kallad nätkoncession, det vill säga det tillstånd som krävs av myndigheter för att bygga elnät utanför en fastighet för att överföra el till en annan fastighet.

– Det här skapar helt nya möjligheter för till exempel bostadsrättsföreningar när det gäller solenergi. Närliggande fastigheter kan kopplas ihop i lokala elnät. Solenergi, som produceras i en byggnad kan överföras till andra närliggande byggnader. Då ökar möjligheter att använda större delar av energiproduktionen själv, vilket är mest ekonomiskt lönsamt. Energidelning minskar också effektbehovet och bidrar till att stabilisera energinätet i Sverige. Vi hoppas att många fler aktörer övervägar nu att investera i hållbar solenergi och ser fram emot att vara en del av resan till mer solenergi i våra kommuner, säger Silva Herrmann, kommunal energi- och klimatrådgivare på Lapplands Kommunalförbund.

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann