Klimatklivet: Sök stödet 2022!

Image by Michal Jarmoluk from Pixabay, a man jumping in fron of a house

Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Nästa period är öppen mellan den 10 och 28 februari.

Klimatklivet ger stöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Stödet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera (privatpersoner kan inte få stöd). Man kan få stöd för konkreta klimatsatsningar, exempelvis för att:

· fasa ut fossil energi, så kallad energikonvertering,

· köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner,

· bygga anläggningar för ökad återvinning eller produktion av biogas,

· bygga tankstationer för förnybara drivmedel så som biogas.

 

Inför kommande ansökningsomgång erbjuder Länsstyrelsen ett digitalt informations- och rådgivningstillfälle om Klimatklivet den 2 februari, med start kl 13.00.

Mer information om och anmälan till träffen finns här.

 

Klimatklivet har tre ansökningsperioder år 2022 och nästa period är öppen mellan den 10 och 28 februari. Observera att e-tjänsten för att lämna in ansökan stänger kl 16.30 den 28 februari.

Mer information om Klimatklivet och hur man ansöker hittar ni här.

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann