Energirådgivning hjälpte Vuollerims ridklubb

Monica Wennberg och Alwina, Vuollerim Ridklubb med var sin häst

Höga energikostnader är en tung belastning för Vuollerims ridklubb och klubben vände sig därför till sin kommunala energirådgivare. Injustering på ventilation och beteendeförändringar ledde direkt till minskad energianvändning.

"Med hjälp av energirådgivningen har vi förstått att vår ventilation är en stor energibov. Vi har ändrat inställningar i ventilationen och ser redan en skillnad i energianvändning. Vi vet också mer om vilka investeringar vi behöver fortsätta med för att nå hela vägen fram" säger Monica Wennberg, styrelsemedlem i Vuollerims ridklubb.

Styrelsen i klubben har fått en rapport från med en lista på ytterligare åtgärdar. De ska fortsätta att jobba med ventilationen, uppvärmningssystem och genomföra en större översyn över elsystemet i klubben. "Vi har fått mycket bättre förståelse på vår energianvändning och hur vi kan jobba med det. Med minskade energikostnader har vi betydligt mer möjligheter att utveckla verksamheten, inte minst för barn och ungdomar ", säger styrelsens ordförande Monica Lundkvist.

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann