5 tips för bra resultat: säkra ner

Elektriker som står med ryggen vänd mot betraktaren och som skruvar i ett säkringsskåp

Har du fått en hög elräkning? Kolla om du har för stor säkring. Du kan spara pengar om du säkrar ner. Men vad ska man tänka på innan bytet? Här får du 5 tips för bästa resultat.

Vilken storlek på säkring du behöver beror på hur mycket ström du räknar med att ta ut vid högsta belastning. Har du en för låg huvudsäkring kan ”proppen gå” och du måste byta huvudsäkring (ofta). Ju större huvudsäkring (högre ampere) du har desto mer el kan du förbruka samtidigt. Men en överdimensionerad säkring är dyr.
Om du vill byta huvudsäkring kontaktar du ett auktoriserat elföretag, som efter utfört arbete skickar en färdiganmälan till ditt elnätsbolag.

Ladda ner vår lathund med 5 tips här

 

Image by Michal Jarmoluk from Pixabay

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann