Mer solel genom energi- och klimatrådgivning

Studiebesök solceller i Pajala på Jonastorpet, höst 2018, foto Silva Herrmann

Sedan våren 2018 har vi inom kommunal energi- och klimatrådgivare jobbat tillsammans med våra kollegor i hela landet för att informera om solel och hållbara transporter. Totalt har 56 000 personer deltagit i aktiviteter och över 14 000 personer har fått fördjupad rådgivning av sin lokala rådgivare.

Kommunal energi- och klimatrådgivning finns nära dig. I Kiruna, Jokkmokk, Pajala och Gällivare samarbetar vi inom Lapplands Kommunalförbund och erbjuder opartiska och kostnadsfria energi- och klimatråd till privatpersoner, företag och organisationer.

Vi har märkt att intresset för att bli sin egen elproducent har varit stort i våra kommuner och har därför satsat på det så kallade ”insatsprojekt” som ger vägledning vid investering och installation av solceller.

Peter Palo, kommunal energi- och klimatrådgivare med Kiruna som stationeringsort, säger så här: ”Vi har kunnat visa på goda exempel i regionen, vårt nordliga läge är inget hinder. Inför år 2020 så föreslår regeringen en ökning av medel till investeringsstödet för er som väljer att satsa på förnyelsebart.”

Projektet i vår region omfattade fördjupad rådgivning och studiebesök, till exempel på Jonastorpet i Pajala. Ett 30-tal personer samlades och hörde Hans Oja berättar om sin resa till att bli självförsörjande på energi på årsbasis. – Det är en fantastisk investering, det ger otroligt mycket, som i mitt fall med 8-års pay-off och sen har man en värdeförändring i fastigheten, ett starkt plus givetvis, säger Hans Oja.

Insatsprojektet samordnas av Energikontor Väst på uppdrag av Energimyndigheten: – Vi ser att energi- och klimatrådgivarna många gånger ger det stöd som gör att man går från ord till handling. Oftast handlar det då om att rådgivaren tillför information om tekniken och vad som är viktigt att tänka på. Dessutom vet de vad som gäller lokalt och i vilken ordning allt ska göras. Sådant är ju svårt att avgöra själv även om det idag finns mycket information på nätet, säger Anna Derneryd, Energikontor Väst, som leder det nationella projektet för solel.

Mer om de nationella projekten

Det här är den tredje omgången som Energimyndigheten tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen samtidigt som insatserna bidrar till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. År 2019 finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner.

Den som är intresserade av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivning kan antingen ringa sin kommuns växel eller söka upp kontaktuppgifterna på Energimyndighetens webbplats.

Resultat och analyser i detta pressmeddelande baseras på energi-och klimatrådgivarnas egna rapportering från projekten.

 

För frågor, kontakta:

Lapplands Kommunalförbund

Peter Palo, peter.palo@lapplands.se

Samordning från Energimyndigheten
Morgan Dahlman, Energimyndigheten
Tel: 073-660 21 44
E-post: morgan.dahlman@energimyndigheten.se

 

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann