Rapport om svensk energi- och klimatramverk

Symbolbild gröna samhällen

Vilka energi- och klimatpolitiska ramverk har vi att förhålla oss till i Sverige på vägen mot klimatneutrala samhällen? En första rapport inom projektet CommitClimate ger en överblick.

Vi behöver fasa ut fossila energikällor och minskar klimatustläppen drastiskt. Då är det många beslut som måste fattas. Här kommer projektet CommitClimate in, som syftar till att bygga en klimatsimulator. Den ska hjälpa kommuner att fatta välgrundade beslut om energi- och klimatframtiden. Nu har den svenska partnern "Sustainable Business Hub" sammanställt en rapport om det svenska energi- och klimatramverk, som omställningen bygger på. Du kan läsa den här

CommitClimate är ett samarbete mellan svenska, lettiska, estniska och polska partner och medfinansieras av EU programmet Interreg Baltic Sea

Läs mer om projektets hemsida

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann