Tysklands energiomställning

Svenska gruppen i Tyskland, studieresa LECO projekt 2018

I Tyskland finns det många goda exempel på hur energiomställningen bidrar till att skapa värde på lokal nivå och till att utveckla landsbygden. LKF's energirådgivare Silva Herrmann deltog i en studieresa till tyska regionen Hunsrueck tillsammans med representanter från Porjus, Purkijaur, Hakkas, Korpilombolo, Gällivare och LTU.

Vindkraft ger stora pengar till kommunerna

Vindkraft är väldigt närvarande i regionen Hunsrueck. Fast regionen är bara 991 km2 stort (alltså en bråkdel av de ca 100.000 km2 som Norrbotten har) så finns det 268 vindsnurror. Stora satsningar på både vindkraft och solkraft görs. Kommunerna var på hugget när det gällde att få vindkraftsföretag att bygga på kommunal mark så att arrende betalas till kommunerna. Kommunerna gick samman och såg till att alla kommuner fick del av dessa inkomster, som kan användas till att rusta upp samlingslokaler, få bättre barnomsorg eller bättre vägar. Varje år får kommunerna ca 70 miljoner SEK som inkomst från vindkraft.

Varför satsar regionen Hunsrueck på energiomställning?

Tidigare användes det mycket pengar till att köpa energi i form av olja, gas och el. Energinotan för regionen uppgick till 290 miljoner €. Genom att spara energi och att bli energiproducent ska så mycket pengar som möjligt stanna i regionen och skapa lokala värden. Oljepengar ska inte kunna användas för att elda på konflikter och regionen vill bidra till att hejda klimatförändringen.

En konservativ och återhållsam uppskattning på hur stor regional mervärde det är idag ligger på 440 miljoner kroner per år för regionen.

Vad satsar man på inom energiomställningen?

Vindkraft, solkraft och närvärme på biobränsle är viktiga satsningar. Men energibesparingen är minst lika viktigt. Man lyckades att minska energianvändning inom värme och vatten kraftigt genom ett systematiskt arbete och att hålla elanvändningen nere fast man hade många fler eldrivna maskiner. Nu fortsätter man arbetet genom att bygga byggnader som producerar energi.

Innovationsprojekt på gång!

Det pågår även stora innovationsprojekt som handlar om framtidens smarta elnät som behöver vara mer flexibelt än tidigare med tanke på att solkraft och vindkraft är mer skiftande i produktionän gammaldags kol- och kärnkraft. Därför är också lagring av el en viktig framtidsfråga. Bild nedan visar batterielagring (4 MW).

Resan anordnades i ramen av projektet LECO (Local Energy Communities).