Vintercykling: vi antar utmaningen!

Gruppbild vintercykling Gällivare 2018

Att cykla mer än hälften av sina vanliga vardagsresor med cykeln mellan 1 november och 30 april. Det är uppgiften som en grupp utmanare har tagit sig an i Gällivare kommuns och LKF's cykelkampanj 2018.

Cykeln är det i särklass mest miljövänliga transportmedlet och ger stora positiva hälsoeffekter. Dessa är dock en färskvara och försvinner om man inte cyklar hela året. Hälsovinster är stora  och Världshälsoorganisationens rekommenderade trettio minuters måttlig fysisk aktivitet dagligen är lätt avklarat t.ex. genom att cykla till och från jobbet.

Miljövinster är även de stora: Om bara 1 procent av bilåkandet i Sverige förs över till cykel minskar bensinförbrukningen med 55 miljoner liter per år, vilket motsvarar minskade kvävedioxidutsläpp på drygt 22 300 ton (Källa: http://svenskcykling.se/cykelfakta/)

Intresset för kampanjen var stor. Mer än 40 anmälningar kom in för de 15 platser. Utmanare i Gällivare kommun står själva för cykel och hjälm och förväntas cykla mer än hälften av sina vanligaste vardagsresor samt dokumentera antal km/mil som de cyklar. Men de har också chansen att vina ett par vinterdäck för cykeln inkl. däckbyte.

Läs annonsen och se snygga layouten för cykelvästen

Följ vintercyklisternas resa via våran Facebook grupp https://www.facebook.com/LKFenergi

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann