Webbföreläsning: Anpassa dina energikostnader till rådande behov

Stamp We are temprorarily closed. Image by Gerd Altmann from Pixabay

Det är ovanliga tider. Till följd av Coronapandemin drabbas  många företag av intäktsfall. Då är det viktigt att kunna minska på utgifterna. Vi på energi- och klimatrådgivningen bjuder in till en kostnadsfri webbföreläsning på torsdag, 2 april 2020 kl. 14:00 - Välkommen!

Du som företagare kommer att få 5 snabba tips på hur du kan minska dina energikostnader och anpassa ditt energibehov till lågdrift. 

Kostnadsfri webbföreläsning: 2 april kl 14:00

Du hittar inlogg till webbföreläsning (skype) på Facebook

Föreläsare är Marcel Berkelder, som är civilingenjör (maskinteknik) med specialisering på energiteknik och med mer än 40 års erfarenhet av energieffektivisering, förnybar energi, analyser, rådgivning och ekonomiska utvärderingsmetoder.

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann