Nu ska det bli lättare att reparera!

EU har röstat: Nu skärps energikraven för belysning, bildskärmar samt kylar och frysar. Det införs också nya krav på resurseffektivitet som ska underlätta produkternas reparerbarhet, återanvändning och återvinning.

–De nya kraven kommer att göra det lättare att reparera produkter, bland annat genom att säkerställa att det finns tillgängliga reservdelar som kan levereras snabbt. Dessutom ställer man nu krav på att produkterna ska vara lättare att återvinna. Tillsammans bidrar de nya kraven till att främja en mer cirkulär ekonomi, säger Lovisa Blomqvist på Energimyndigheten.

Kraven börjar dock gälla först under 2021. Gemensamt för alla produkter är att de förutom skärpta krav gällande energiprestanda också får nya krav på resurseffektivitet.

I samband med revideringen ändras även energimärkningen för samma produkter. Från år 2021 kommer den nuvarande märkningen med A+++ till G att ersättas av skalan A till G. Att man behöver sänka skalan beror på att produkter blivit allt mer energieffektiva.

–Detta visar på effekten av att ställa krav på energieffektivitet och kombinera det med energimärkningen. Även om våra produkter har blivit mycket mer energieffektiva de senaste åren så finns det fortfarande en stor potential till ytterligare effektivisering, säger Carlos Lopes på Energimyndigheten.

Under januari 2019 kommer följande produkter också att få nya eller skärpta krav.

Hushållstvätt
Hushållsdisk
Transformatorer
Externa nätaggregat
Elektriska motorer
Svetsmaskiner
Kyl och frys för handel

Källa och mer information: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/nu-skarps-energikraven-for-belysning-bildskarmar-samt-kylar-och-frysar/