Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Bild på elskåp, Källa Pixabay

Elkostnadsstöd för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022.

Ansökan öppnar 6 mars och håller öppet till och med 17 april 2023.

Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning).

De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktoberdecember 2022.

Gå in på Energimyndighetens hemsida och läs mer.

 

 

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann