Klimatambition: 5 gånger så mycket krävs

Open pit mining for coal, Pixabay

Det var aldrig så viktigt med energieffektivisering och ökad andel förnybar energi som nu. Vi behöver 7,6 procent utsläppsminskning av växthusgaser per år från år 2020. Det är vad som krävs för att vi ska ha en chans att den globala uppvärmningen ska stanna vid 1,5 grader. Då måste länderna göra fem gångar så mycket jämfört med det som de har lovat idag.

Det är slutsatsen som FN (UNEP) drar  i sin årliga Emissions gap report. Annars finns det stor risk för att många delar av världen drabbas av klimatförändringen på ett kraftigt sätt. Just nu ser det ut som om vi är på väg på en uppvärmning av 3,2 grader jämfört per pre-industriell nivå. Och utsläppen har hittills ökat  med cirka 1,5 procent om året istället för att minska. Ansvaret ligger i huvudsak på de  så kallade G-20 länder som står för ca 78 procent av emissionerna.

Stora chanser i energiomställningen

Men deppar inte ihop. Det har aldrig varit så gynsamt att satsa på energieffektivisering och förnybar energi som nu. Det har nämligen blivit i många fall biligare att producera förnybar el, värme eller kyla än fossilt. Och energieffektivisering innebär oftas besparingar i pengar, nya affärsmöjligheter och en bättre arbetsmiljö.

Vi på kommunal energi- och klimatrådgivning har sett många exempel på det i vår region att det är möjligt. Några exempel är företag och hushåll som satsar på solenergi, byter ut gamla vedpannor mot nya som är mer effektiva eller som förbättre styrning av ventilationssystem.

Vi erbjuder en kostnadsfri och oberoende  energiådgivning till företag, hushåll och organisationer i Kiruna, Pajala , Jokkmokk och Gällivare. Du är välkommen med dina frågor!