Tänd ett ljus den 10 december!

Levande ljus & ljusmanifestation, Image by Jill Wellington from Pixabay

Det kan tyckas självklart att stå upp för frågor om natur, miljö och klimat. Men det är det inte. Varje vecka dödas minst tre miljöförsvarare i världen. Våld, hot och trakasserier ökar. Vi måste vända den här utvecklingen! Därför är vi med den 10 december då Naturskyddsföreningen ordnar en ljusmanifestation. Och du kan vara med du också.

Sedan 2012 har mer än 70 länder infört lagrestriktioner riktat mot medborgare som vill engagera sig i frivilligorganisationer, enligt The International Center for Not-for-Profit Law. Miljöförsvarare, det vill säga människor som engagerar sig i att skydda miljö- och eller markrättigheter, utgör en av de allra mest utsatta grupperna. Mord på miljöförsvarare har ökat i en alarmerande takt, enligt Global Witness. Tre miljöförsvarare dödas varje vecka någonstans i världen.

Konflikter som rör miljöförsvarare är ofta kopplade till mark- och naturresurser i länder med svaga rättsstater och utbredd korruption. Gruvindustrin, jordbruks- och skogssektorn står för de flesta konfrontationer mellan företag och lokalsamhällen som lever i de områden som exploateras. En skrämmande situation som Sveriges och andra länders konsumtion bidrar till genom ökad efterfrågan på produkter och råvaror från dessa länder.

Det skriver Naturskyddsföreningen i sin rapport om miljöförsvararnas utsatta situation – Miljöförsvarare under attack. Med en kampanj i sociala medier ska den utsatta situation för miljöförsvararna uppmärksammas, där allmänheten ska tända ljus för dem, antingen vid en fysisk ljusmanifestatione eller digitalt med ett foto i sociala medier med hastaggen #Light4Defenders.

Vi på kommunal energi- och klimatrådgivning i Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokk deltar i kampanjen och hoppas att det är många fler som vill vara med i vår region!

 

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann