Brf: Sök stöd för laddplatser!

För Brf finns nu chansen att söka stöd för att fixa laddplatser: "Ladda bilen" stödet riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda.

Ladda bilen är ett stöd för installation av laddningsstation vid bostäder eller en arbetsplats. De som bor i bostaden eller de som är anställda på arbetsplatsen ska vara de huvudsakliga användarna. Till viss del kan stationerna användas av besökande och andra.

Vem får söka?

Bidrag kan sökas av bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. Bidraget delas inte ut till åtgärder som måste genomföras enligt lag, annan författning eller villkor i tillstånd till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon.

Vad kan jag söka för?

Bidraget gäller åtgärder som påbörjats tidigast den 15 juli 2019. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Läs mer

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann