Sök nu: bidrag energieffektivisering i småhus

En man står framför ett hus med en värmekamera bild på huset i handeln. Text: Är ditt hus redo för vintern? Sök nu bidrag för energieffektivisering i el- och gasuppvärmda småhus

Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Du kan också få bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma hus.

Bidrag får bara beviljas till sökande som äger (helt eller delvis) och stadigvarande bor i småhuset. Det innebär att huset ska användas som permanentbostad.

Hur mycket kan man få?

Bidrag kan lämnas för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Bidrag ges inte om det utbetalade bidraget understiger 10 000 kronor. Det innebär att för att få stöd måste sökanden har utfört åtgärder för minst 20 000 kronor. Bidraget kan sökas vid högst två tillfällen, en gång för värmesystemsåtgärder och en gång för klimatskärmsåtgärder.

Villkor

Det finns ett antal andra förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kunna beviljas bidrag. Det handlar om ägande, småhusets uppvärmning före genomförd åtgärd, krav på utförare, datum för införskaffande av material och vilka utrymmen som åtgärderna kan omfatta. Läs mer om detta på Boverkets hemsida

Hur söker man?

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst, men det är länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar, beslutar om bidrag och besvarar frågor om bidraget.

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann