Vattenkrafttekniker 43 veckor

Människa vid vattenfall.

Vill du vara en del i den gröna omställningen? Om svaret är ja kan du gå utbildningen Vattenkrafttekniker och arbeta i en av framtidens klimatsmarta energiproducerande anläggningar.  Utbildningen startar 19 augusti- välkommen in med din ansökan senast 15 maj!

Besked om vi öppnar upp möjligheten att söka efter 15 maj kommer efter den 23 maj.

Information om utbildningen

Som vattenkrafttekniker, eller drifttekniker som det också kallas, kommer du att jobba med periodiskt underhåll och övervaka processer i en kraftstation eller i en annan energiproducerande anläggning, till exempel ett värmekraftverk. Vattenkraftteknikern har ett varierande arbete som ställer krav på egna initiativ och förmåga att lösa problem. Periodiskt underhåll innebär att du utför underhållsarbete i tidsintervaller på anläggningar. Övervakning och styrning av driften gör du från ett kontrollrum eller på en driftcentral.

Den här utbildningen är framtagen tillsammans med företag i branschen. Det betyder att du får den kompetens och de förutsättningar branschen kräver inför din kommande yrkesroll.

Utbildningen är på heltid under 43 veckor och sker på distans med samlingstillfällen i Jokkmokk. Under utbildningen kommer du vara på plats i Jokkmokk vid cirka fem tillfällen för att lära dig de praktiska färdigheterna du behöver i rollen som vattenkrafttekniker. Då får du utföra laborationer, göra säkerhetsutbildningar och studiebesök. Resa och logi i samband med dessa sammankomster står du för själv. I utbildningen ingår cirka 14 veckors obligatorisk APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det ger dig möjlighet att vara ute på en arbetsplats och få inblick i branschen, knyta kontakter och lära dig de praktiska moment som en vattenkrafttekniker möter i sin vardag. Utbildningen är studiemedelsberättigande.

Kurser som ingår

- Drift, underhåll, säkerhet och miljö 200 p
- Elkraftteknik 100 p
- Generatorer och transformatorer 100 p
- Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner 100p
- Kontrollanläggningar 200 p
- Praktisk ellära 100 p
- Vattenkraftstationer 100 p
Du får även ta del av följande säkerhetsutbildningar: Heta arbeten, Hjärt- och lungräddning, Arbete på väg samt ESA och ESA Vattenvägar.

 

studietakt: 100 %, studieform: distans, CSN: ja, omfattning 43 veckor

 


Det här behöver du för att ansöka
Du ska ha godkänt i Matematik 1, Svenska 1/SVAS 1 eller motsvarande.
Ansökningsblankett hittar du här >>

För att gå utbildningen krävs ingen säkerhetskontroll men om det blir dags för anställning kommer företaget göra en säkerhetskontroll på dig eftersom de jobbar med skyddsklassade anläggningar.

Du som inte bor i Jokkmokk ansöker via din egen hemkommuns vuxenutbildning. 

Har du frågor om ansökan och antagning? Kontakta studie- och yrkesvägledare Therese Jonsson, 

070-605 24 08, therese.jonsson@lapplands.se.

Har du frågor om utbildningens innehåll och upplägg? Kontakta utbildningsledare Elisabeth Tjärnlund,

070-331 73 78, elisabeth.tjarnlund@lapplands.seBra utbildning med praktiska inslag!

" Vattenkraften är nyckeln till att klara regeringens mål om ett fossilfritt samhälle. Det tillsammans med reinvesteringar som sker inom Skellefteå Kraft gör att Energiservice har ett rekryteringsbehov av yrkesrollen de närmsta 5 åren. Vi tycker utbildningen ger den kompetens som behövs och under flera år har vi rekryterat personer till vår verksamhet. Så sök till utbildningen och ett framtida yrke!" Örjan Karlsson, Energiservice

Bra utbildning som lever upp till våra krav!

 "Vi arbetar med att tillgodose försörjningstryggheten och en hög leveranssäkerhet till låg miljöpåverkan. Vi strävar efter att anställa resurser som har relevant utbildning och denna utbildning lever upp till dessa krav". Bengt Granbom, Uniper Sundsvall

Utbildningen är av stor vikt för våra kommande rekryteringar

”Utbildningen i Vattenkraftsteknik är ett viktigt led i vår kompetensförsörjning och i att ställa om Sverige till ett fossilfritt liv inom en generation. Vi anställer nya medarbetare i hela Sverige men har störst behov längs älvarna i Norrlands inland. Utbildningen är väl anpassad till det arbete som utförs i Vattenfalls kraftstationer. Ingen annan utbildning har motsvarande laborationslokaler och möjlighet att ge praktisk träning i vattenkraften.” Alia Lundberg, Vattenfall Vattenkraft

En långsiktigt investering för framtida rekryteringar!

"Vi ser sambetet med lärcentra och utbildningen som en långsiktig investering i att säkra en god grogrund för framtidens rekryteringsbehov. Som ett led i att säkerställa att de studerande får den kompetens vi efterfrågar ser vi det som en självklarhet att medverka i denna utbildning som lever upp till våra förväntningar". Peder Berggren One Nordic Hydro