SFI - svenska för invandrare

Tre elever sitter framför en dator och lär sig svenska

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig att utveckla ett funktionellt andraspråk. Den som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter har också möjlighet att förvärva sådana kunskaper. Utbildningen är kostnadsfri.

Man har rätt att studera SFI

- från och med 1 juli det år man fyller 16 år
- om man saknar grundkunskaper i svenska
- när man är folkbokförd i en kommun

 

Studievägar

Det finns tre olika studievägar, vilken man placeras i beror på tidigare studiebakgrund, förutsättningar och mål.

Steg 1 består av kurs A och B och är till för dig som inte har studerat så många år i ditt hemland. Du får lära dig att tala och lyssna på svenska och sedan även läsa och skriva enkla texter. Efter avslutad kurs B har du möjlighet att fortsätta med kurs C och därefter kurs D.

Steg 2 består av kurs B och C och är till för dig som har studerat flera år i ditt hemland. Kurs B är nybörjarkurs. Studietakten inom steg 2 är snabbare än inom steg 1. Efter avslutad C-kurs kan du fortsätta med kurs D.

Steg 3 består av kurs C och D är till för dig som har studerat många år i ditt hemland, har studievana och vill fortsätta med studierna efter Sfi inom vuxenutbildningen eller universitetet. Kurs C är nybörjarkurs. Studietakten är snabb.

 

Särskild prövning

Om man har tillräckliga kunskaper i svenska språket kan man få göra en särskild prövning istället för att gå kurserna B, C eller D. Du kan göra en särskild prövning om du saknar betyg från SFI och inte läser SFI. En lärare bedömer då dina kunskaper utefter prövningsresultatet. Det kostar 500 kr.

 

Flexibel SFI (endast i Kiruna)

I Kiruna erbjuds flexibel SFI, kurs C och D. Det är kurser för dig som kan studera på egen hand hemma och har tidigare lång erfarenhet av studier i ditt hemland samt datorvana. Du har kanske svårt att komma till skolan varje dag och du vill kombinera SFI med arbete, praktik eller föräldraledighet. Du studerar självständigt med hjälp av din dator via Internet och vår lärplattform Fronter. Det är också några obligatoriska träffar på lärcentret. Tillsammans med din lärare bestämmer ni hur mycket tid du har att lägga på studierna, hur ofta ni ska ses samt hur din studieplan ska se ut. För att kunna delta i flexibel SFI måste du:

- ha tillgång till egen dator med internet och ha datorvana
- ha tidigare lång studievana från hemlandet
- vara motiverad och aktiv att studera på sfi
- kunna arbeta självständigt.