För dig som är arbetsgivare

Det finns många vägar att hitta rätt kompetens. När din organisation har behov av kompetensutveckling eller utbildning kan du kontakta Lapplands Lärcentra. Tillsammans diskuterar vi vilka möjligheter som finns för att hitta de utbildningar som passar branschens rekryteringsbehov. Vi kan ex söka nya utbildningar, genomföra uppdragsutbildningar eller förmedla kontakt till andra utbildningsanordnare.

Kompetensutveckling

Har er organisation behov av kompetensutveckling? Vi kan genomföra uppdragsutbildning eller förmedla kontakten till andra utbildningsanordnare. Ni som beställare avgör innehåll, inriktning och vilka som ska delta i utbildningen eller kursen. Om utbildningen följer Skolverkets kursplan utfärdas betyg, i annat fall lämnas intyg om deltagande i utbildningen eller kursen.

 

Behovsinventering

Vi arbetar med att kartlägga vilka utbildningsbehov som finns och vilka bristyrken som är viktigast att lösa i vår region. Vi arbetar tillsammans med arbetsgivare inom den offentliga sektorn och näringslivet, branschorganisationer, utbildningsanordnare m fl. Du som är arbetsgivare vet vilka behov just din arbetsplats och bransch har idag och på längre sikt. Om det finns behov av utbildning kan du vända dig till våra lärcentra, för att diskutera vilka möjligheter som finns för att hitta eller skapa en ny utbildning som matchar branschens rekryteringsbehov. Målet är att minska gapet mellan det behov och utbud som finns gällande kompetens i vår region. 

 

Vi kartlägger kompetensbehoven i norra Sverige

sara_kandel_akademi_norr_kompetenskartläggningYh

Vi jobbar att kartlägga kompetensbehoven i våra fyra kommuner Kiruna, Pajala, Gällivare och Jokkmokk. Tillsammans med Akademi Norr samarbetar vi för att ta fram länsöverskridande samverkansmodeller för kompetensförsörjning för kommuner och näringslivet i norra Sverige. Vi genomför kartläggningar och enkäter för att:

•  Identifiera kompetensbehov
•  Klustra kompetensbehov
•  Prioritera kompetensbehov
•  Ta fram utbildningar som matchar arbetslivets kompetensbehov. 

I en arbetsmodell vi genomförde 2021-2022 tillsammans med Akademi Norr deltog totalt 29 kommuner. Vi undersökte specifikt kompetensbehovet matchat mot yrkeshögskoleutbildningar. Resultatet var bland annat att 38 % av de utbildningsansökningar som genomfördes efter undersökningen bevlijades, vilket är högre än rikssnittet som är 30 %. 

Läs rapporten från kartläggningen: "Att matcha arbetslivets kompetensbehov och skapa YH-utbildningar". 

Nyheter Lapplands Lärcentra

Grattis till två nya uskor

Genom validering och studier har Ann-Catrin och Ann-Sofie visat att det går att ta en examen om man har ett mål och lite stöd på vägen - Grattis till er båda!

Digitala infoträffar

Under april bjuder vi in till digitala informationsträffar om fyra av våra yrkesutbildningar. Passa på att träffa samarbetspartners i utbildningen och ställa frågor om yrket, rekryteringsbehov och utbildningen.