För dig som är arbetsgivare

Det finns många vägar att hitta rätt kompetens. När din organisation har behov av kompetensutveckling eller utbildning kan du kontakta Lapplands Lärcentra. Tillsammans diskuterar vi vilka möjligheter som finns för att hitta de utbildningar som passar branschens rekryteringsbehov. Vi kan ex söka nya utbildningar, genomföra uppdragsutbildningar eller förmedla kontakt till andra utbildningsanordnare.

Kompetensutveckling

Har er organisation behov av kompetensutveckling? Vi kan genomföra uppdragsutbildning eller förmedla kontakten till andra utbildningsanordnare. Ni som beställare avgör innehåll, inriktning och vilka som ska delta i utbildningen eller kursen. Om utbildningen följer Skolverkets kursplan utfärdas betyg, i annat fall lämnas intyg om deltagande i utbildningen eller kursen.

 

Behovsinventering

Vi arbetar med att kartlägga vilka utbildningsbehov som finns och vilka bristyrken som är viktigast att lösa i vår region. Vi arbetar tillsammans med arbetsgivare inom den offentliga sektorn och näringslivet, branschorganisationer, utbildningsanordnare m fl. Du som är arbetsgivare vet vilka behov just din arbetsplats och bransch har idag och på längre sikt. Om det finns behov av utbildning kan du vända dig till våra lärcentra, för att diskutera vilka möjligheter som finns för att hitta eller skapa en ny utbildning som matchar branschens rekryteringsbehov. Målet är att minska gapet mellan det behov och utbud som finns gällande kompetens i vår region. 

 

Vi kartlägger kompetensbehoven i norra Sverige

sara_kandel_akademi_norr_kompetenskartläggningYh

Vi jobbar att kartlägga kompetensbehoven i våra fyra kommuner Kiruna, Pajala, Gällivare och Jokkmokk. Tillsammans med Akademi Norr samarbetar vi för att ta fram länsöverskridande samverkansmodeller för kompetensförsörjning för kommuner och näringslivet i norra Sverige. Vi genomför kartläggningar och enkäter för att:

•  Identifiera kompetensbehov
•  Klustra kompetensbehov
•  Prioritera kompetensbehov
•  Ta fram utbildningar som matchar arbetslivets kompetensbehov. 

I en arbetsmodell vi genomförde 2021-2022 tillsammans med Akademi Norr deltog totalt 29 kommuner. Vi undersökte specifikt kompetensbehovet matchat mot yrkeshögskoleutbildningar. Resultatet var bland annat att 38 % av de utbildningsansökningar som genomfördes efter undersökningen bevlijades, vilket är högre än rikssnittet som är 30 %. 

Läs rapporten från kartläggningen: "Att matcha arbetslivets kompetensbehov och skapa YH-utbildningar". 

Nyheter Lapplands Lärcentra

Ny Yh-utbildning startar sept-24

Hösten 2024 startar vår nya distansutbildning Processtekniker med vätgaskompetens. Utbildningen är framtagen tillsammans med 14 företag i branschen som alla är eniga om det stora behov av kompetens som finns idag och under lång tid framöver inom området.

Språkombudsutbildning

Till hösten finns platser över på vår språkombudsutbildning för personal inom äldreomsorgen

Studera på distans och bo kvar: här är 5 fördelar med lärcentra

Plugga till ditt drömyrke och bo kvar på hemorten. Men istället för att sitta hemma vid köksbordet kan du få tillgång till allt från studielokaler och datorer till studiecoach på ett lärcentra.– Utan det hade det varit omöjligt för mig att studera till stödpedagog, säger Sofia Jakobsson.