För dig som är arbetsgivare

Det finns många vägar att hitta rätt kompetens. När din organisation har behov av kompetensutveckling eller utbildning kan du kontakta Lapplands Lärcentra. Tillsammans diskuterar vi vilka möjligheter som finns för att hitta de utbildningar som passar branschens rekryteringsbehov. Vi kan t.ex. söka nya utbildningar, genomföra uppdragsutbildningar eller förmedla kontakt till andra utbildningsanordnare.

Kompetensutveckling

Har er organisation behov av kompetensutveckling? Vi kan genomföra uppdragsutbildning eller förmedla kontakten till andra utbildningsanordnare. Ni som beställare avgör innehåll, inriktning och vilka som ska delta i utbildningen eller kursen. Om utbildningen följer Skolverkets kursplan utfärdas betyg, i annat fall lämnas intyg om deltagande i utbildningen eller kursen.

 

Behovsinventering

Vi arbetar med att kartlägga vilka utbildningsbehov som finns och vilka bristyrken som är viktigast att lösa i vår region. Vi arbetar tillsammans med arbetsgivare inom den offentliga sektorn och näringslivet, branschorganisationer, utbildningsanordnare m fl. Du som är arbetsgivare vet vilka behov just din arbetsplats och bransch har idag och på längre sikt. Om det finns behov av utbildning kan du vända dig till våra lärcentra, för att diskutera vilka möjligheter som finns för att hitta eller skapa en ny utbildning som matchar branschens rekryteringsbehov. Målet är att minska gapet mellan det behov och utbud som finns gällande kompetens i vår region. 

 

Nyheter Lapplands Lärcentra

Språkombudsutbildning

Till hösten finns platser över på vår språkombudsutbildning för personal inom äldreomsorgen

Studera på distans och bo kvar: här är 5 fördelar med lärcentra

Plugga till ditt drömyrke och bo kvar på hemorten. Men istället för att sitta hemma vid köksbordet kan du få tillgång till allt från studielokaler och datorer till studiecoach på ett lärcentra.– Utan det hade det varit omöjligt för mig att studera till stödpedagog, säger Sofia Jakobsson.

Omställningsstudiestöd

Den 1 oktober öppnades nya möjligheter för dig som yrkesverksam och som vill bredda eller fördjupa din kompetens genom studier.

Så lyckades de få ut tre av fyra nyanlända i arbete eller studier

Med projektet MOD har man, genom en egen modell av SFI och i nära samarbete med arbetsgivarna, lyckats få nyanlända att närma sig arbetsmarknaden snabbare.– Vi individanpassar våra insatser, vilket visat sig vara en nyckel till framgång, säger projektledaren Nelly Johansson.