För arbetsgivare

När er organisation har behov av kompetensutveckling kan vi genomföra viss uppdragsutbildning samt förmedla kontakten till andra utbildningsanordnare. Finns det behov av utbildning kan du vända dig till våra lärcentra för att diskutera möjligheten att hitta eller skapa en utbildning som matchar branschens rekryteringsbehov.

Kompetensutveckling

Har er organisation behov av kompetensutveckling? Vi kan genomföra viss uppdragsutbildning eller förmedla kontakten till andra utbildningsanordnare. Ni som beställare avgör innehåll, inriktning och vilka som ska delta i utbildningen eller kursen. Om utbildningen följer Skolverkets kursplan utfärdas betyg, i annat fall lämnas intyg om deltagande i utbildningen eller kursen.

 

Behovsinventering

Du som arbetsgivare vet vilka behov just din bransch har. Finns det behov av utbildning kan du vända dig till våra lärcentra för att diskutera möjligheten att hitta eller skapa en utbildning som matchar branschens rekryteringsbehov.

 

Nyheter Lapplands Lärcentra

Så lyckades de få ut tre av fyra nyanlända i arbete eller studier

Med projektet MOD har man, genom en egen modell av SFI och i nära samarbete med arbetsgivarna, lyckats få nyanlända att närma sig arbetsmarknaden snabbare.– Vi individanpassar våra insatser, vilket visat sig vara en nyckel till framgång, säger projektledaren Nelly Johansson.

Utbildning för framtiden

Nu startar Utbildning för framtiden – Norra Sveriges största digitala utbildningsmässa.