För arbetsgivare

När er organisation har behov av kompetensutveckling kan vi genomföra viss uppdragsutbildning samt förmedla kontakten till andra utbildningsanordnare. Finns det behov av utbildning kan du vända dig till våra lärcentra för att diskutera möjligheten att hitta eller skapa en utbildning som matchar branschens rekryteringsbehov.

Kompetensutveckling

Har er organisation behov av kompetensutveckling? Vi kan genomföra viss uppdragsutbildning eller förmedla kontakten till andra utbildningsanordnare. Ni som beställare avgör innehåll, inriktning och vilka som ska delta i utbildningen eller kursen. Om utbildningen följer Skolverkets kursplan utfärdas betyg, i annat fall lämnas intyg om deltagande i utbildningen eller kursen.

 

Behovsinventering

Du som arbetsgivare vet vilka behov just din bransch har. Finns det behov av utbildning kan du vända dig till våra lärcentra för att diskutera möjligheten att hitta eller skapa en utbildning som matchar branschens rekryteringsbehov.

 

Nyheter Lapplands Lärcentra

Kompetenskartläggning

Bidra till att kartlägga kompetensbehovet i våra fyra kommuner genom att svara på enkäten.