Högskola

Solnedgång i rosa inne i skogen bland snötyngda träd med texten "högskola"

Vi ger dig rätt förutsättningar att lyckas med dina högskolestudier på distans, utbildningar som du söker via olika universitet/högskolor i Sverige. Du ges möjlighet att studera i en stimulerande miljö och att knyta kontakter med andra studerande på orten. På våra lärcentra har du tillgång till studieplatser, teknisk utrustning, studerande- och tentamensservice under hela din högskoleutbildning.

Aktuella utbildningar

De högskoleprogram och kurser som Lapplands Lärcentra marknadsför är utbildningar som är efterfrågade och/eller där det finns ett påtalat behov av kompetensen bland arbetsgivare i regionen. Vi marknadsför bara ett urval av alla utbildningar/kurser som finns tillgängliga, fler utbildningar/kurser hittar du på www.antagning.se

Program och kurser vt 2021

Program och kurser ht 2021

På  Antagning.se och Studera.nu får du tillgång till högskolornas fullständiga utbildningsutbud och har även möjlighet att jämföra olika högskoleutbildningar.

 

Högskoleprovet

Provet kommer genomföras i begränsad omfattning vid två tillfällen under vt-21, 13 mars samt 8 maj. För att få skriva provet måste du vara 19 år eller äldre. Om du fyller 19 år under 2021 får du också skriva provet. OBS! Du får ej välja provtillfälle. Anmälan till provet öppnar 12 januari och stänger 18 januari.  Här anmäler du dig till provet.  och här hittar du mer information om högskoleprovet

På länkarna nedan får du information om och kan träna på gamla högskoleprov:

Högskoleprovet

Högskoleprovguiden

 

Att läsa på distans

Upplägget och förutsättningarna för en distansutbildning kan variera, därför är det viktigt att du kontrollerar vad som gäller för just den utbildning som du är intresserad av.  Att läsa på distans innebär att delar av eller hela utbildningen är nät- eller webbaserad och du behöver en dator och internetuppkoppling för att ta del av utbildningen. 

Vissa utbildningar som benämns som distansutbildningar är platsförlagda till en eller flera orter. Det innebär att du behöver finnas på plats på en specifik ort största delen av utbildning, även om det är få eller inga träffar på den högskola som anordnar utbildningen.

Här får du mer information om att läsa på distans

Umeå universitet delar studietips - Plugga smart!

 

Studievägledning

Om du är intresserad av att studera högskoleutbildning eller har ett behov av att behörighetskomplettera inför framtida högskolestudier kontaktar du Lapplands Lärcentras studie-och yrkesvägledare på respektive ort.

 

Länkar

·      Bra att veta om högskolestudier

·      Anmäl dig såhär

·      Viktiga datum för högskolestudier 21/22

 

Lapplands lärcentra är kvalitetsdeklarerat av Nitus