Samhällsorientering för nyanlända

Norrsken i lila och grönt på en blå himmel med texten "Samhällsorientering för nyanlända"

Inom ramen för LKF-samarbetet bedrivs samhällsorientering för nyanlända svenskar inom kommunerna Jokkmokk, Pajala och Gällivare. Under ett tillfälle per vecka får nyanlända viktig och praktisk samhällsinformation, allt för att integrationen med det svenska samhället skall underlättas.

Undervisningen sker via videokonferens på modersmål och du deltar från Lapplands lärcentra i din kommun. Kommunikatörer med det egna språket leder de olika språkgrupperna. Kursen har under 2020 utökats från 60 timmar till 100 timmar. Om man har påbörjat kursen enligt 60-timmarsplanen fortsätter man enligt den. Nya deltagare läser enligt 100-timmarsplanen.

Efter avslutad kurs får deltagaren ett intyg. Nya sökande antas löpande i samband med att pågående avsnitt blir färdigt och nytt avsnitt ska påbörjas. Efter att ansökan inkommit och blivit behandlad skickas en kallelse ut där det står vilken dag och tid deltagaren är välkommen på sin första samhällsorientering. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande att hålla avstånd, god hygien samt max 50 personer på plats. Här kan du skriva ut ansökan till samhällsorientering för nyanlända

 

Schema läsåret 2021/2022

Arabiska: onsdagar kl 8-12 Startar igen onsdag 8 september 2021.

Persiska/dari: torsdagar kl 8-12 Startar igen torsdag 9 september 2021.

Franska/swahili: torsdagar kl 8-12 Startar i oktober 2021. Kallelse kommer inför start.

Somaliska: Ingen aktiv grupp just nu.

Thailändska: Ingen aktiv grupp just nu. 

Tigrinja: Ingen aktiv grupp just nu.

 

Besöksadresser - härifrån deltar du i undervisningen

Gällivare: Lapplands Lärcentra/Kunskapshuset, Postgatan 2, 982 31 Gällivare

Jokkmokk: Lapplands Lärcentra/Kunskapens Hus, Kyrkogatan 8A, 962 31 Jokkmokk

Pajala: Lapplands lärcentra/Kunskapssmedjan, Kengisgatan 8 984 31 Pajala

 

Vill ni samarbeta med oss?

Inom Lapplands Kommunalförbund (LKF) är vi intresserade av samarbete med andra kommuner och intressenter inom samällsorienteringen. Är ni intresserade är ni välkomna att kontakta oss för vidare information.

Maria Lindqvist-Burman, integrationsansvarig Jokkmokks kommun, maria.lindqvist@jokkmokk.se  tfn 0971-170 85, 070-618 01 13

Isabelle Johansson , integrationssamordnare Pajala kommun, isabelle.johansson@pajala.se  tfn 0978-12029, 072-201 71 17

Mariann Gustafsson, integrationsstrateg Gällivare kommun, mariann.gustafsson@gallivare.se  tfn 0970-81 87 06

Elisabeth Ek So-samordnare LKF, elisabeth.ek@lapplands.se  tfn 073-084 31 73

 

Information om Sverige (extern länk)