LEVA

Nu är vi igång med vårt tvååriga projekt LEVA som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden, där målet är att ta fram en valideringsprocess för att få fler undersköterskor till vården.

Projektet LEVA står för Lyfta erfarenhet genom validering och har som mål att ta fram en valideringsmodell som ska underlätta och effektivisera validering av vårdpersonal inom äldreomsorgen samt att bredda rekryteringsbasen genom marknadsföring av yrkesrollen och utbildningsmöjligheterna.  

Så här trekvart in i projektet kan vi informera om att vi har kommit igång med testvalidander - som vi kallar dem - personer som alltså kommer genomgå en validering men där vi i projektgruppen får ta del av deras process i lärande och utvecklande syfte. Validering sker även i den ordinarie verksamheten hela tiden, men då inte specifikt mot vårdyrken.

Att validera sitt kunnande kan ta tid, så det är ingen quick fix att t ex bli färdig undersköterska. Oftas krävs det både validering och komplettering av studier. I modellen vi arbetar fram, ska detta vara möjligt för personal inom vården att både kunna validera sitt kunnande och läsa de kurser och kursdelar som saknas, för att få den fullständiga examen som undersköterska och kunna söka den skyddade yrkestiteln.

För att se hur andra kommuner gör har vi besökt ett par för att ta lärdom av redan fungerande operativa arbetssätt, som t ex Piteå, Boden och Älvsbyn.  

Det finns många anordnare, både privata och kommunala, som har bra fungerande processer och vi har stämt möte med ett par av dem som t ex Regon Väst och Öst samt Gotland. Att samverka är en klar fördel märker vi. Det som också märks är att många gör ganska lika. Valideringsprocessen består av vissa delar som måste ingå, så strukturen kan se ganska likvärdig ut, men sättet är olika. Några gör bara validering på plats, analogt, en del digitalt. Vår modell ska anpassas att kunna vara digital och på distans.

Projektgruppen består av vårdlärare, undersköterskor, studie- och yrkesvägledare och projektledare. Är du intresserad av att veta mer om projektet eller om validering kan du höra av dig till någon av oss.

 

Projektet medfinansieras av ESF

Projektet ägs tillsammans med medlemskommunerna i LKF (Gällivare, Kiruna Jokkmokk och Pajala) och ska syfta till att ta fram en arbetsmetod och process för validering. Europeiska unionen/Europeiska socialfonden är medfinansiärer.