LEVA

Nu är vårt LEVA igång som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Efter en lyckad kick-off på lärcentra i Gällivare startar nu vårt arbete med att ta fram en valideringsprocess för att få fler USKOR till vården.

USKOR, ja det står för undersköterskor och är den primära yrkesroll vi i första hand riktar in oss på i projektet LEVA som står för Lyfta erfarenhet genom validering. Målet med projektet är att ta fram en arbetsmetod och en modell som ska underlätta och effektivisera validering av vårdpersonal inom äldreomsorgen och genom att validera fler personal till just USKOR minska kompetensbristen på arbetsplatserna. 

Totalt är vi 20 projektmedarbetare från våra fyra kommuner som består av studie- och yrkesvägledare, vårdlärare, undersköterskor och projektledare som inte bara ska ta fram en valideringsprocess utan även sprida information om möjligheter med validering och locka fler att söka till vårdutbildningar. 

Så följ gärna med på vår tvååriga långa resa mot målet feb-25.

Vi ses kanske!