Prövning

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand utifrån gällande kursplan. Vi får endast genomföra prövning i de kurser vi tillhandahåller. Examination sker både muntligt och skriftligt. Du kan göra prövning som vuxen om du har ett slutbetyg från gymnasieskolan eller från och med 1 juli det år du fyller 20 år.

Avgift för prövning

Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för mer information.