Prövning

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand utifrån gällande kursplan. Vi får endast genomföra prövning i de kurser vi tillhandahåller. Examination kan ske både muntligt och skriftligt.

Avgift för prövning

Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för mer information.