Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd

Förutsättningarna för utbildning på universitetsnivå ser olika ut beroende på vilken kommun du bor i. Alla har inte samma möjligheter och mest drabbat är glesbygden som har begränsade resurser. Nu ska projektet Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd, Kkig, där 17 kommuner, tre universitet och representanter från näringslivet jobbar tillsammans, lösa problemen.

Det tvååriga samverkansprojektet mellan Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska ge invånarna i glesbygden bättre möjligheter att ta del av högre utbildning, ge kommuner och företag i norra Norrland ökade möjligheter att rekrytera utbildad personal och därmed minska konsekvenserna på arbetsmarknaden som orsakas av gles geografi.

Målbilder för projektet är:grönt blomblad

Underlätta det livslånga lärandet
Fler alternativ finns som gör det möjligt för individer att ta del av högre utbildning utan att behöva flytta från sin hemort. Fler utbildningar är anpassade till förutsättningarna i vår region.

Bidra till att stärka kommunernas kapacitet
En mer hållbar kompetensförsörjning i de glesbefolkade kommunerna. Vi får ut fler studenter inom lärar-, socionom- och sjuksköterskeutbildningar till våra deltagande kommuner.

Kända, accepterade och implementerade samverkansmodeller
Kopplingen med näringslivet och de olika utbildningsaktörerna inom högre utbildning har stärkts. Ökat erfarenhetsutbyte mellan aktörer på regional, nationell och internationell nivå.

Projektet är uppdelat i fem olika arbetspaket:

Etablering av samverkansmodeller
Stärka kommunernas operativa kapacitet och förmåga att hantera och tillgängliggöra VFU. Framförallt genom handledarprocesser och tydliggörande av roller och ansvar.

Koordinera och möjliggöra operativsamverkan mellan kommuner
Stärka samverkan mellan kommuner genom att lyfta frågor kring deras framtida kompetensförsörjningsutmaningar. Även geografiska branschkluster bjuds in till dialogen.

Stärka erfarenhetsutbytet regionalt, nationellt och internationellt
Stärka erfarenhetsutbytet och samverkan med vissa utpekade nyckelpartners.

Synliggöra tillgång och utbud av högre utbildning i vår region
Bygga kapacitet för att tillgängliggöra utbildningsmöjligheter. Fokus är att synliggöra strategiskt viktiga bristyrken – såsom lärare, sjuksköterskor och socionomer.

Samverkan näringsliv, branscher, YH-aktörer och lärcentrum
Syftar till att ge våra kommuner bättre förutsättningar för att ta initiativ till utbildningsinsatser, attrahera studerande och möjliggöra distansstudier.

     
   

Fakta Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd:

Projekttid: 2023-01-01 – 2024-12-31
Drivs av: Akademi Norr, Lapplands Lärcentra och Campus Skellefteå, finansieras av Europeiska socialfonden
Projektledning: Martin Bergvall, Akademi Norr, 070-6003332, 
Pia Nyberg, Lapplands Lärcentra, 070-190 09 83
Samverkansparter: Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Företagarna Norrbotten, Företagarna Västerbotten och Företagarna Västernorrland, Region Västerbotten, yrkeshögskoleaktörer samt kommunerna Skellefteå, Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Kramfors, Pajala, Lycksele, Norsjö, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina och Åsele.

   

 logotyper för Akademi Norr, Lapplands Lärcentra, Campus Skellefteå och EU