Yrkesvux

Fyra elever sitter med pärmar uppslagna, läraren står över bordet och visar och instruerar, lektionen är i reläskydd och rummet det är i är i en maskinhall.

Yrkesvux är kortare och längre yrkesutbildningar för vuxna på gymnasienivå

Vad är yrkesvux?

Yrkesvux kallas den satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning som regeringen första gången aviserade i budgetpropositionen för 2009. Det rör sig om en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på personer med en yrkesutbildning och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Vem får delta i yrkesvux?

Satsningen på yrkesvux riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har behov av att ändra yrkesbana. Även nya svenskar som antingen behöver komplettera sin yrkesinriktning eller skaffa sig en helt ny kan delta i yrkesvux.

Observera att det kan komma fler utbildningar/kursstarter och sista ansökningsdag till utbildningar inom yrkesvux kommer att visas på denna sida. Utbildningarna inom barnomsorg och grundskola, administration samt inom vård och omsorg har kontinuerlig antagning under 2019.

Vi ska starta upp en utbildning inom restaurang och storhushåll. Välkommen med en ansökan!

För mer information och ansökan kontakta studie-och yrkesvägledare vid ditt lokala lärcentrum.