Aktivitetsledare fritidshem

Leende grupp barn i 5-6 års ålder på en förskola

Yrkespaket med kurser från Barn- och fritidsprogrammet på gymnasienivå utformat för arbete med att biträda arbetslaget i väl definierade och avgränsade arbetsuppgifter inom fritidshemmens pedagogiska verksamhet. Dessa gymnasiekurser läses på distans med ett flexibelt upplägg. Utbildningen ges på heltid eller deltid och om du läser den på heltid är den 25 veckor lång. Det ingår även arbetsplatsförlagda delar.

 Yrkespaketet syftar till att ge eleven

- förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar
- förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera
- förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess
- förmåga att leda att leda specifika aktiviteter i samverkan med verksamheter
- förmåga att leda specifika aktiviteter i samverkan med verksamheter kunskaper om olika pedagogiska verksamheter
- kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer
- kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
- kunskaper om grundläggande demokratiska värden

 

Kurser som ingår i utbildningen

Barns lärande och växande, 100 p
Aktivitetsledarskap, 100 p
Pedagogiskt arbete, 200 p
Pedagogiskt ledarskap, 100 p