Distributionselektriker

Arbete utförs av två personer i en kraftstolpe på hög höjd.

Utbildningen för dig som är kreativ, gillar att lösa problem och utföra arbetsuppgifter med precision. Yrkesrollen garanterar spänning i vardagen.

Har du läst Elprogrammet eller liknande på gymnasiet och vill bredda din kompetens? Utbildningen har öppet för sen ansökan för dig som har godkänt i kurserna Elkraftteknik, Elektromekanik och Praktisk ellära eller motsvarande. 

Under 21 veckor har du möjlighet att studera till Distributionselektriker och öka din attraktivitet på arbetsmarknaden. För dig som har godkänt i kurserna Elkraftteknik, Elektromekanik och Praktisk ellära eller motsvarande startar utbildningen 7 november och pågår till 26 maj 2023. Ta chansen att utbilda dig inom en bransch där efterfrågan på kompetens är stor. Välkommen in med din ansökan!

Det här kommer du jobba med efter utbildningen

Som distributionselektriker kommer du jobba med underhåll, reparation och nybyggnation av ledningsnät, du kommer besiktiga ställverk, transformatorstationer och luftledningar, utföra arbete i stolpar , göra jordtagsmätningar och andra kontroller. Ett arbete som till stor del sker utomhus i alla väder och ibland i terräng som kan vara svår att ta sig fram i. Att ta sig fram med fyrhjuling och skoter är vanligt liksom att gå långt med relativt tung last, så god kondition eller intresse av ett fysiskt arbete är viktigt. Ditt jobb blir helt enkelt att se till att elektriciteten från kraftverken kommer fram till slutkunden.

Distans i realtid

Undervisningen är på distans men i realtid, du sitter vid en dator tillsammans med andra i klassrummet som är i Teams där läraren finns och har lektioner. För att kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett säkert sätt ingår praktiska moment som att klättra i elstolpar, elsäkerhetsföreskrifter, arbete från mobil plattform samt motorsåg AB. Du kommer att få jobba både självständigt och i team under labbveckor som samlingstillfällena kallas och som är i Jokkmokk. De flesta föreläsningar från teoretiska pass spelas in så att du kan se dem i efterhand.  

Obligatoriska labbveckor i Jokkmokk

Du kommer vara i Jokkmokk ca 5-6 tillfällen för att lära dig de praktiska färdigheter du behöver både för att göra APL - praktik, och för yrket. Resa och logi i samband med labbveckor står du för själv. 

Du behöver inget körkort för att klara utbildningen eller för att göra din praktik, men företagen kan kräva körkort när det blir dags för anställning. 

 

Kurser som ingår i utbildningen

Har du läst någon av kurserna tidigare kan validering ske.

Elkraftteknik 100 p

Praktisk ellära 100 p

Elektromekanik 100 p

Belysningsnät 100 p

Högspänningsnät 100 p

Lågspänningsnät 100 p

Nät- och transformatorstationer 100 p

Nätunderhållsarbete i stadsnät 100 p

Nätunderhållsarbete på luftledning 0,4-24 kV 100 p

Säkerhetsutbildningar där certifikat eller intyg erhålles: Elsäkerhetsföreskrifterna (ESA), Nedtag nödställd, Heta Arbeten, Hjärt- och Lungräddning, Mobil plattform - liftkort samt Motorsåg AB.

 

APL - praktik

Under utbildningen kommer du göra 10 veckors APL (Arbetsplatsföragt lärande) som med fördel kan göra hos något av företagen som medverkar i yrkesrådet. Vilka de är ser du längre ner. Förutom att bistå med en APL-plats bidrar företagen även med en uppsättning skydds- och arbetskläder, gästföreläsare och visst material till kurser och praktiska laborationer. 

 

Det här behöver du för att ansöka

Du ska ha godkänt i Matematik 1, Svenska 1/SVAS 1 eller motsvarande.

Ansökningsblankett hittar du här

 

Du som inte bor i Jokkmokk ansöker via din egen hemkommuns vuxenutbildning.

 Har du frågor om ansökan eller annat kan du kontakta Britt Karlsson: 070-602 17 37,  britt.karlsson@lapplands.se

Utbildningen är studiemedelsberättigande.

Jonatan Taavo

Vi har under flera år samverkat med Lapplands Lärcentra i utbildningen, både genom att ta emot elever på praktik - vilket alltid är uppskattat - men även genom att kunna bidra med kompetens till kurser. Just nu har vi ett varierande rekryteringsbehov så för att se vilken typ av tjänst vi söker kan ni gå in på vår hemsida - klicka här.  

Vi finns på flera orter i landet

Vattenfall Services har samverkat med utbildningen under många år och kan erbjuda praktikplatser på flera olika orter i Norrland. Vi har verksamhet i hela Sverige och söker löpande fler medarbetare. För att se vilka lediga tjänster som vi har just nu gå in på vår hemsida, klicka här.

Andre Steegmans

Umeå Energi har vi under de kommande åren behov av att rekrytera 1-2 personer som distributionselektriker. Men det sker förändringar hela tiden, så det är möjligt att behovet förändras.

Vi rekryterar ofta från utbildningen!

Energiservice har under flera år samverkat med oss i utbildningen och erbjuder bra praktiplatser med goda chanser till jobb efter genomförd och godkänd utbildning.

Tony Sundberg

Lapplands Elnät har under flera år samverkat med utbildningen och under åren, tagit emot flera elever på praktik som alltid varit uppskattat. Vi har verksamhet i stort sett i hela Norrland, så för att se vilket rekryteringsbehov vi har just nu, gå in på vår hemsida, klicka här.

Utbildningen är bra!

Vi har samverkat med utbildningen under flera år och ser positivt på att utbildningen fortsätter. Hos oss har du möjlighet att göra din praktik om du bor i Boden eller i närheten.