Distributionselektriker

Arbete utförs av två personer i en kraftstolpe på hög höjd.

Detta är utbildningen för dig som gillar att lösa problem och utföra arbetsuppgifter med precision, samtidigt som du vistas i naturen. Yrkesrollen garanterar spänning i vardagen. Utbildningen startar 19 augusti- välkommen in med din ansökan!

 Vill du veta mer om utbildningen?  Under april och maj bjuder vi in till två digitala informationsträffar. Passa på att träffa något av de företag vi samarbetar med i utbildningen och ta chansen att ställa frågor om yrket, rekryteringsbehov och utbildningen. 

Tisdag 23 april kl. 15.30- 16.00- anslut här via Teams. 

Måndag 13 maj kl. 15.30- 16.00- anslut här via Teams.

 

Det här kommer du jobba med efter utbildningen

Som distributionselektriker kommer du jobba med underhåll, reparation och nybyggnation av ledningsnät. Du kommer besiktiga ställverk, transformatorstationer och luftledningar, utföra arbete i stolpar, göra jordtagsmätningar och andra kontroller. Ett arbete som till stor del sker utomhus i alla väder och ibland i terräng som kan vara svår att ta sig fram i. Att ta sig fram med fyrhjuling och skoter är vanligt liksom att gå långt med relativt tung last, så god kondition eller intresse av ett fysiskt arbete är viktigt. Ditt jobb blir att se till att elektriciteten från kraftverken kommer fram till slutkunden. 

Distans i realtid

Utbildningen är 40 veckor lång och på heltid. Undervisningen sker på distans men i realtid. Du sitter vid en dator tillsammans med andra i ett digitalt klassrum där läraren finns och har lektioner. För att kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett säkert sätt ingår praktiska moment som till exempel Elsäkerhetsföreskrifter, Mobil plattform samt Motorsåg AB. Att även klättra i elstolpar är något du får träna på i våra inomhuslokaler men även utomhus. Du kommer att få jobba både självständigt och i team under fysiska samlingstillfällena som sker i Jokkmokk. De flesta teoretiska föreläsningarna spelas in så att du kan se dem i efterhand.  

Obligatoriska samlingstillfällen i Jokkmokk

Under utbildningen kommer du vara i Jokkmokk ca 5-6 tillfällen för att lära dig de praktiska färdigheter du behöver, dels för att kunna göra APL (praktik) och dels för din kommande yrkesroll. Resa och logi i samband med dessa sammankomster står du för själv. 

Du behöver inget körkort för att klara utbildningen eller för att göra din praktik, men företagen kan kräva körkort när det blir dags för anställning.  

Kurser som ingår i utbildningen

Har du läst någon av kurserna tidigare kan validering ske.

Elkraftteknik 100 p

Praktisk ellära 100 p

Elektromekanik 100 p

Belysningsnät 100 p

Högspänningsnät 100 p

Lågspänningsnät 100 p

Nät- och transformatorstationer 100 p

Nätunderhållsarbete i stadsnät 100 p

Nätunderhållsarbete på luftledning 0,4-24 kV 100 p

Säkerhetsutbildningar där certifikat eller intyg erhålles: Elsäkerhetsföreskrifterna (ESA), Nedtag nödställd, Heta Arbeten, Hjärt- och Lungräddning, Mobil plattform - liftkort samt Motorsåg AB

APL - praktik

Under utbildningen kommer du göra 10 veckors APL (Arbetsplatsföragt lärande) som med fördel kan göra hos något av företagen som medverkar i yrkesrådet. Vilka de är ser du längre ner. Förutom att bistå med en APL-plats bidrar företagen även med en uppsättning skydds- och arbetskläder, gästföreläsare och visst material till kurser och praktiska laborationer.  

Det här behöver du för att ansöka

Du ska ha godkänt i Matematik 1, Svenska 1/SVAS 1 eller motsvarande.

Sök senast 15 maj. Ansökningsblankett hittar du här >>

 

Du som inte bor i Jokkmokk ansöker via din egen hemkommuns vuxenutbildning.

Har du frågor om ansökan och antagning? Kontakta studie- och yrkesvägledare Therese Jonsson, 

070-605 24 08, therese.jonsson@lapplands.se.

Har du frågor om utbildningens innehåll och upplägg? Kontakta utbildningsledare Elisabeth Tjärnlund, 

 070-331 73 78, elisabeth.tjarnlund@lapplands.se

 

Utbildningen är studiemedelsberättigande.

Jonatan Taavo

Vi har under flera år samverkat med Lapplands Lärcentra i utbildningen, både genom att ta emot elever på praktik - vilket alltid är uppskattat - men även genom att kunna bidra med kompetens till kurser. Just nu har vi ett varierande rekryteringsbehov så för att se vilken typ av tjänst vi söker kan ni gå in på vår hemsida - klicka här.  

Vi finns på flera orter i landet

Vattenfall Services har samverkat med utbildningen under många år och kan erbjuda praktikplatser på flera olika orter i Norrland. Vi har verksamhet i hela Sverige och söker löpande fler medarbetare. För att se vilka lediga tjänster som vi har just nu gå in på vår hemsida, klicka här.

Andre Steegmans

Umeå Energi har vi under de kommande åren behov av att rekrytera 1-2 personer som distributionselektriker. Men det sker förändringar hela tiden, så det är möjligt att behovet förändras.

Vi rekryterar ofta från utbildningen!

Energiservice har under flera år samverkat med oss i utbildningen och erbjuder bra praktiplatser med goda chanser till jobb efter genomförd och godkänd utbildning.

Tony Sundberg

Lapplands Elnät har under flera år samverkat med utbildningen och under åren, tagit emot flera elever på praktik som alltid varit uppskattat. Vi har verksamhet i stort sett i hela Norrland, så för att se vilket rekryteringsbehov vi har just nu, gå in på vår hemsida, klicka här.

Utbildningen är bra!

Vi har samverkat med utbildningen under flera år och ser positivt på att utbildningen fortsätter. Hos oss har du möjlighet att göra din praktik om du bor i Boden eller i närheten.