Validering

Validering handlar om att värdera en persons kunskaper som denna skaffat sig genom studier, samhällsliv och arbetsliv. Validering kan bli aktuell för den som exempelvis tidigare haft ett arbete i Sverige eller i ett annat land, har utländskt utbildning eller har deltagit i utbildningar och kurser utanför det offentliga utbildningssystemet.

Syftet med validering kan vara att:

- få formella bevis på sin kompetens

- kunna påbörja studier på rätt nivå och få möjlighet att förkorta utbildningstiden vid fortsatt arbete

Hur går en validering till?

Validering är en strukturerad process som innehåller flera steg; inledande kartläggning, fördjupad kartläggning och bedömning, där första steget är ett möte med en studie- och yrkesvägledare som gör en inlednade kartlägging.

I den inledande kartläggningen kommer du få svara på frågor om dina erfarenheter från både arbetsliv och studier, men det kan även vara andra erafarenhet som är relevant för de yrkesområde du vill valideras inom. 

Det är bra att du redan innan ditt möte har tänkt igenom vilket mål och syfte du har med en validering och förberett dig genom att samla ihop dina betyg och intyg från arbetsliv och utbildning. 

Efter inledande kartläggning görs en första bedömning och du får rådgivning om hur du kan gå vidare.

Det är rektor som tar beslut om du får gå vidare med en validering

Efter inledande kartläggning påbörjas en fördjupad kartläggning tillsammans med en yrkeslärare där du kommer få visa ditt kunnande både teoretiskt och praktiskt på olika sätt. Ditt kunnande värderas mot uppsatta krav inom ett område - t ex ett yrke eller en kurs.

Efter fördjupad kartläggning har du rätt att få ett intyg på ditt kunnande. 

Hur lång tid tar en validering?

En validering är ingen quick-fix, den tar olika lång tid beroende på vad du ska validera. Har du t ex arbetat länge inom ett yrke innebär inte det att din validering tar kortare tid, den kan däremot vara mer omfattande.

En person som har arbetat länge inom ett yrke, utan att ha den formella utbildningen för yrkesrollen, kan t ex validera delar av kurser som ingår i utbildningen och bara läsa de kurser man inte har ett kunnande i. En valideringsprocess tar helt enkelt olika lång tid.   

Vill du har mer information om validering eller redan nu boka in ett möte med en studie- och yrkesvägledare klickar du på länken eller vänder dig till någon av oss du ser här intill.   

Varför läsa det man redan kan?

Den inledande kartläggningen kan göra det möjligt för en person som överväger att börja studera eller genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning, att få en överblick över sitt kunnande för att kunna göra medvetna val för studie- och/eller yrkesval. För varför ska man läsa det man redan kan?

Efter den inledande kartläggningen får man vägledning på hur den lämpligaste vägen genom utbildningssystemet mot målet ser ut.

Vad är omdöme i praktiken?

I den fördjupade kartläggningen ingår det att man ska visa upp sitt kunnande på olika sätt, både teoretiskt och praktiskt, skriftligt och muntligt. En del kallas omdöme i praktiken och kan gå till så att personen som valideras skuggas på en arbetsplats när det dagliga arbetet utförs, som sedan bedöms mot de kurser eller branschkrav som finns.

Här på Skolverkets hemsida kan du läsa mer om validering

Vill du bli undersköterska?

Har du yrkeserfarenhet från vården men saknar den formella utbildningen är validering ett alternativ för att korta ner din väg till ditt drömyrke. Här kan du läsa mer om ett ESF finansierat projekt vi har i samverkan med våra fyra kommuner, där vi just nu jobbar med att ta fram en valideringsmodell för att erbjude validering och kompletterande studier till dig som vill bli undersköterska.