Validering

Validering handlar om att värdera en persons kunskaper som denna skaffat sig genom studier, samhällsliv och arbetsliv. Validering kan bli aktuell för den som exempelvis tidigare haft ett arbete i Sverige eller i ett annat land, har utländskt utbildning eller har deltagit i utbildningar och kurser utanför det offentliga utbildningssystemet.

Syftet med validering kan vara att:

- få formella bevis på sin kompetens

- kunna påbörja studier på rätt nivå och få möjlighet att förkorta utbildningstiden vid fortsatt arbete

Hur går en validering till?

Validering är en strukturerad process som innehåller flera steg där första är ett möte med en studie- och yrkesvägledare som gör en inlednade kartlägging. Du kommer få svara på frågor om dina erfarenheter, meriter och utbildningar och göra en självskattning.

Det är viktigt att du redan innan ditt möte med studie- och yrkesvägledaren har tänkt igenom vilket mål och syfte du har med en validering och förberett dig genom att samla ihop dina betyg och intyg från arbetsliv och utbildning. 

Efter inledande kartläggning görs en första bedömning och du får rådgivning om hur du kan gå vidare.

Det är rektor som tar beslut om du får gå vidare med en validering.

Efter inledande kartläggning påbörjas en fördjupad kartläggning tillsammans med en yrkeslärare där du kommer få visa ditt kunnande både teoretiskt och praktiskt på olika sätt. Ditt kunnande värderas mot uppsatta krav inom ett område - t ex ett yrke eller en kurs.

Efter fördjupad kartläggning har du rätt att få ett intyg på ditt kunnande. 

Hur lång tid tar en validering?

En validering tar olika lång tid men är ingen quick-fix. Bara för att du har arbetet länge inom ett yrke innebär inte det att din validering tar kortare tid, däremot kan den vara mer omfattande. En person som har jobbat länge inom ett yrke, utan att ha den formella utbildningen, kan t ex validera stora delar av kurser som ingår i en utbildning mot det yrket och läsa de kurser som man inte har ett kunnande i, som kan vara färre till antalet än för en person som har lite erfarenhet från yrket, som då rimligtvis behöver läsa fler kurser för att nå yrket. 

En valideringsprocess tar helt enkelt olika lång tid.   

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för mer information.