Studieekonomi - CSN

Här finns information om bidrag och lån för studier. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för dig innan du börjar studera.

Studiemedel

Från och med det andra kalenderhalvåret det år  du fyller 20 år har du möjlighet att ansöka om studiemedel när du studerar på minst 50 procents studietakt. Studiemedel består av bidrag och lån.

Studiehjälp

För dig som är under 20 år.

Studiestartsstöd

För dig som är arbetslös.

Omställningsstudiestöd

För dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden.