Studentekonomi - CSN

Här finns information om bidrag och lån för studier. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för dig innan du börjar studera.

Studiemedel med generellt bidrag

Du som är över 20 år kan ansöka om studiemedel för studier på grundskole- och gymnasienivå på komvux och folkhögskola.
Studiemedel består av bidrag och lån.
För mer information se länken nedan.

Högre bidrag för unga som läst på introduktionsprogram

Från och med den 1 juli 2018 kan studerande som läst ett introduktionsprogram på gymnasiet få rätt till det högre bidraget inom studiemedel.
Du ska vara 20-24 och fortsätta studera på programmet eller fortsätter sina studier på komvux eller folkhögskola.

Arbetslös under 25 år, högre bidrag

Du kan ha möjlighet att få det högre bidraget om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen om du:
Är mellan 20 - 24 år
Du har inte haft något studiestöd under de senaste sex månaderna.
För mer information om reglerna se länken nedan.

Högre bidrag för dig som är 25 år och äldre

Du kan få det högrebidraget från att du är 25 år och saknar en tre­årig gymnasie­utbildning eller en motsvarande utbildning från utlandet.

För mer information se länken nedan.

Studiestartsstöd

För dig som:
Är mellan 25 och 56 år.
Varit arbeslös i minst 6 månader.
Inte haft studiemedel via CSN de senaste 3 åren.
Ska läsa på grundskole- eller gymnasienivå. 
Har kort tidigare utbildning och har stort behov av utbildning för att kunna få ett arbete. Det är hemkommunen som beslutar om vad som räknas som kort tidigare utbildning. 
För mer information se länken nedan.