Frågor och svar

Här hittar du svaren på de mest ställda frågorna till oss. Du kan leta efter en fråga/svar i sökfältet.

Inget resultat hittades.

Inget resultat

Ansökan och antagning

 • När får man veta om man har kommit in på en Yh-utbildning?

  Strax före midsommar skickas beskeden ut via Yh-antagning.se till den e-postadress du angav. Efter att du fått ditt antagningsbesked har du ca 3 veckor på dig att tacka Ja eller Nej till en plats/reservplats. Om du inte tackar Ja till en erbjuden studieplats innan sista svarsdatum mister du din studieplats och den går till nästa på listan över antagna och reserver.

 • Jag vill söka till en av era Yh-utbildningar, hur gör jag?

  Klicka på länken under respektive utbildning så kommer du till Yh-antning.se. Du behöver skapa ett konto som består av din epostadress och ett lösenord. Kom ihåg att ange en epostadress du använder eftersom konversationen mellan utbildningsanordnaren och dig sker till den epost du har angett på ansökningen. 

 • Vad är en prövning?

  Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen vid ett eller ett par tillfällen. Oftast ingår både ett skriftligt och ett muntligt prov som avgör vilket betyg du får på kursen. Skolan har rätt att ta ut en avgift på 500 kronor per kurs. Har du just läst en kurs hos oss och fått betyget F kan du göra en prövning på hela kursen kostnadsfritt. 

 • Vad konkret kan reell kompetens vara?

  Meriter från arbetslivet/anställningar, kortare utbildningar, andra utbildningar, arbete i föreningsliv. Det vanligast är arbetserfarenhet.

 • Vem har rätt att delta inom Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI)?

  Du har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och 1 juli det år du fyller 16 år, om du är bosatt i landet och saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

 • Vem har rätt att delta inom Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå?

  Som vuxen med en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada har du rätt att delta inom särskild utbildning på grundläggande nivå från och med 1 juli det år du fyller 20 om du är bosatt i landet samt saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 • Vem har rätt att delta i utbildning inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå?

  Som vuxen har du rätt att delta inom vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 om du är bosatt i landet samt saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 • Vem är behörig att läsa inom Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå?

  Som vuxen med en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada är du behörig att delta i särskild utbildning på gymnasial nivå från och med 1 juli det år du fyller 20 om du är bosatt i landet. Har du slutfört utbildning inom gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning är du behörig även om du är yngre än 20 år. Du ska även sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att följa utbildningen.

 • Vem har behörig att delta i utbildning inom vuxenutbildningen på gymnasienivå?

  Som vuxen är du behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med 1 juli det år du fyller 20 om du är bosatt i landet. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år. Du ska även sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att följa utbildningen.

 • Jag vill ansöka till en utbildning inom Komvux, hur gör jag?

  En ansökan om att delta i vuxenutbildning ska lämnas in till din hemkommun, alltså den kommun där du bor. Den enklaste vägen är att ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren inför en ansökan. Lapplands Lärcentras studie- och yrkesvägledare hittar du här

 • Kan man läsa upp godkända betyg från gymnasiet?  

  Det är inte möjligt att läsa kurser du redan har godkänt i du har däremot möjlighet att ansöka om att göra en prövning i kursen i stället. Du kan läsa mer på vår sida om prövning här.

   

 • Vad krävs för att min ansökan till Komvux ska vara komplett?

  För att Studie- och yrkesvägledarna ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga dina tidigare betyg.

 • Kostar det att läsa på Komvux?

  Undervisningen på Komvux är kostnadsfri. Som studerande på gymnasienivå måste du dock själv köpa kurslitteratur. 

 • Vad är en studieplan?

  Studieplanen upprättas tillsammans med studie- och yrkesvägledaren och innehåller de kurser som du planerar att läsa och vad målet med dina studier är.  

 • Har jag rätt att läsa behörighetskurser till yrkeshögskola, högskola eller universitet?

  Ja, du har rätt att läsa de kurser du behöver för att få grundläggande behörighet. Du har också rätt att läsa till särskild behörighet till olika utbildningar som du är intresserad av.

 • Hur gör jag om jag vill ansöka till en utbildning inom Komvux i en annan kommun?

  Du ska alltid söka via din hemkommun, för mer information kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Betyg och behörighet

 • Vad är grundläggande behörighet?

  Grundläggande behörighet är en fullständig gymnasieutbildning. Du behöver grundläggande behörighet för att söka till universitet, högskolor och yrkeshögskoleutbildning. 

 • Vad är meritvärde?

  Meritvärde är t ex summan av dina gymnasiebetyg. Meritvärdet används när man söker till högskola, universitet eller yrkeshögskola. 

 • Hur får jag mina betyg från en YH utbildning?

  Du kan begära ut ditt examensbevis eller utbildningsbevis från Myndigheten från Yrkeshögskolan (www.myh.se) eller vända dig direkt till utbildningsanordnaren.

 • Vad är särskild behörighet?

  För att komma in på vissa utbildningar på universitet, högskola eller yrkeshögskoleutbildning kan man behöva fler kurser än de som ingår i grundläggande behörighet. Dessa kurser kallas för särskild behörighet. Tänk på att olika utbildningar har olika förkunskapskrav och olika krav på särskild behörighet.

 • Hur får jag mina betyg?

  Betyg från vuxenutbildningen utfärdas inte automatiskt, du måste själv begära ut dem. Kontakta vuxenutbildningen där du studerat. Gäller det gymnasiebetyg kontaktar du den gymnasieskola där du studerat 

 • Vad krävs för att få en gymnasieexamen/slutbetyg? 

  Vad du behöver för att få en gymnasieexamen eller ett slutbetyg beror på vad du har får mål med dina studier och vad du läst sedan tidigare. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun för att diskutera vad som gäller för dig.  

 • Jag har läst en kurs och fått betyg, skickar ni det till UHR/antagning.se? 

  Vi skickar regelbundet rapporter till UHR och inför varje ansökningsomgång till högskola/universitet skickar vi täta rapporter. Du behöver dock alltid själv kontrollera att dina betyg har kommit in och vid behov själv ladda upp dokument som saknas. 

 • Varför syns inte mina betyg på antagning.se? 

  För att dina nya meriter ska synas måste du ha en aktiv ansökan på antagning.se. Om du har en aktiv ansökan men ändå inte ser betygen så behöver du kontakta UHR. 

 • Kan man läsa upp godkända betyg från gymnasiet?

  Det är inte möjligt att läsa kurser du redan har godkänt i du har däremot möjlighet att ansöka om att göra en prövning i kursen i stället. Läs mer om prövning på vår hemsida.

 • Hur vet jag om jag har de förkunskaper som krävs för en utbildning? 

  I första hand går du in och tittar på hemsidan för den utbildning du är intresserad av. Under varje utbildning står det vilka behörighetskrav som gäller. Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du vill ha hjälp att tolka behörighetskraven utifrån dina tidigare studier, eller med att planera eventuella kompletteringar för att göra dig behörig.

 • Vad är reell kompetens? 

  Reell kompetens är den kompetens du tillgodogjort dig på annat sätt än genom det formella skolsystemet i Sverige eller utomlands. Det kan till exempel vara genom arbetslivserfarenhet eller andra utbildningar.  Den högskola/universitet eller anordnare av yrkeshögskoleutbildning du vill studera vid bedömer din reella kompetens efter att du ansökt till en utbildning.  

  Ett sätt att uppnå reell kompetens till högskola/universitet kan vara via godkända betyg i vissa kurser och tre års arbetslivserfarenhet. Läs mer här. 

   

 • Varför ska jag göra Högskoleprovet?

  Högskoleprovet ökar dina chanser att bli antagen till en högskoleutbildning om du är behörig. Om du blir behörig via reell kompetens så får du inget meritvärde, då behöver du göra provet för att ha något att konkurrera med. För dig som är behörig via dina betyg ökar chansen att bli antagen genom att du deltar i fler urvalsgrupperLäs mer här.

Hur finansierar jag mina studier

 • Har jag rätt till studiemedel för studier på Komvux?

  Du kan ha rätt till studiemedel från CSN för att studera inom vuxenutbildningen från och med höstterminen när du fyller 20 år. Studiemedel från CSN består av två delar, en bidragsdel och en lånedel som behöver betalas tillbaka. Du kan välja att låna en mindre del eller enbart ta bidraget. För mer information: www.csn.se

 • Hur ansöker jag studiemedel?

  Du ansöker på “mina sidor” direkt hos CSN: www.csn.se. Ansök i god tid, du kan bara få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden från den vecka CSN får in din ansökan. Ta reda på uppgifter om studierna, studieperiod, hur många poäng du ska läsa och om studierna är på grundskole- eller gymnasienivå. Du kan söka för 100, 75 eller 50 procents studietakt.

 • Vad är studiestartstöd?

  Studiestartstöd är ett bidrag via CSN som vissa arbetssökande som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen kan få för studier på grundskole- eller gymnasienivå för att öka chanserna att få jobb. Det är din hemkommun som bedömer om du tillhör målgruppen för studiestartstöd. Det är också där du gör din ansökan. Studiestartsstödet består av bidrag som inte behöver betalas tillbaka. Du kan få studiestartsstöd i upp till 50 veckor om du studerar på heltid. Hur mycket pengar du får beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och vilken inkomst du har. Om du har barn kan du få mer bidrag. För mer info: www.csn.se

 • Kan jag studera med ersättning från Arbetsförmedlingen?

  Det kan eventuellt finnas möjlighet till studier med bibehållen ersättning via arbetsförmedlingen. Kontakta din handläggare för mer information. För mer info: www.arbetsformedlingen.se

Lärcentra

 • Vad är studerandeservice?

  På våra lärcentra har alla studerande tillgång till personlig service, studieplatser, teknisk utrustning och prov-/tentamenservice under hela utbildningstiden.  

 • Vad är lärcentra och vad kan de hjälpa till med?

  Lärcentra är en mötesplats för dig som är vuxenstuderande och som studerar SFI och Komvux som särskild utbildning samt kurser och program i gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, såväl praktiska som teoretiska utbildningar. Lärcentra finns även för dig som läser på högskola/universitet eller yrkeshögskolornas kurser och program på distans.

  Vi ger dig rätt förutsättningar att lyckas med dina studier och möjlighet att studera i en stimulerande miljö och att knyta kontakter med andra studerande på orten.

 • Kan jag skriva tentamen på lärcentra?

  Ja, om ditt universitet/högskola eller anordnare av yrkeshögskoleutbildning, har gett ett godkännande till det. Du behöver även göra en tentamensanmälan till ansvarig utbildningsadministratör i din hemkommun och detta måste ske i god tid, senast 10 arbetsdagar innan tentamenstillfället.

 • Hur kommer jag i kontakt med lärcentra i min hemkommun?

  Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren i din kommun om du har frågor om lärcentra eller om du vill veta mer om studier på olika nivåer, yrken, arbetsmarknad och studiefinansiering. Här hittar du kontaktuppgifter

 • Finns det komvuxutbildningar på distans?

  En del kurser på vuxenutbildningen kan du studera hos oss med lärare på plats och en del kurser via distans. Vi har kontinuerlig antagning vilket innebär att du kan söka kurser under hela året och få möjlighet att starta enligt den planering du gör tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare.

Distansundervisning

 • Hur går distansundervisningen till på en utbildning?

  Det mesta av undervisningen sker i realtid online i TEAMS eller ZOOM. För att delta behöver du förutom bra uppkoppling, ett headset och en webbkamera så att du kan medverka i bild och med ljud. Ibland spelas lektionen in så att du kan ta del av den i efterhand för att repetera.