Industrimekaniker

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill jobba inom industrin som underhållsmekaniker. Vill du jobba med händerna och är nyfiken att lära dig underhålla industrianläggningar och maskinkomponenter är det här utbildningen för dig. Vi har många industrier i Malmfälten och gruvindustrin är en stor del av den. Efter slutförd utbildning kommer du ha alla grunder för att jobba som mekaniker inom industrisektorn. Utbildningen innefattar 800 gymnasiepoäng, 30 veckors studier på heltid och är en lärlingsutbildning där 70 procent av utbildningen är arbetsplatsförlagd, APL.

Utbildningsort: Kiruna

Utbildningsstart: Ett första intag 4/3 2024, möjlighet till löpande intag.

Sista ansökningsdag:  Ansök till det första intaget senast 2/2 2024

Studiemedelberättigad: Ja

Förkunskapskrav: God kunskap i det svenska språket, minst G i Sfi D. Körkort B är att föredra.

Kurser:

Människan i industrin, 100 p

Lager och smörjteknik, 100 p

Tillverkningsunderlag, 100 p

Avhjälpande underhåll 1, 100 p

Underhåll - driftsäkerhet, 100 p

Produktionsutrustning, 100 p

Produktionskunskap, 100 p

Svets grund, 100p

 OBS! Antagning till utbildningen sker under förutsättning att det finns klara APL-platser vid kursstart. Det kan finnas möjlighet att göra APL på annan ort än hemorten om du själv kan ordna med boende på plats. 

För mer information och ansökan, kontakta studie- och yrkesvägledare.

Ansökningsblankett hittar du här