IT och datorkurser

En man som sitter vid en dator med programmeringsspråk på skärmen.

Du har möjlighet att läsa kurser inom IT, programmering och datorteknik genom Hermods. Det finns inga färdiga yrkespaket utan du väljer själv vilka kurser du är intresserad av. Du kan välja att läsa flera kurser eller bara någon enstaka kurs. Kontakta en studie- och yrkesvägledare för att göra en studieplan över de kurser du vill läsa.

Utbildningsort: Distans

Utbildningsstart: Flexibel

Studiemedelsberättigad: Ja 

 

Kurser:

Dator och nätverksteknik, 100 p

Datorteknik 1a, 100 p

Datorteknik 1 b, 100 p

Digital kommunikationsteknik, 100 p

Digitalt skapande 1, 100 p 

Digitalt skapande 2, 100 p 

Grafisk kommunikation 1, 100 p

Grafisk kommunikation 2, 100 p

Gränssnittsdesign, 100 p

Nätverksadministration, 100 p

Nätverksteknik, 100 p

Programhantering, 100 p

Programmering 1, 100 p

Programmering 2, 100 p

Webserverprogrammering 1, 100 p 

Webserverprogrammering 2, 100 p 

Webbutveckling 1, 100 p

Webbutveckling 2, 100 p

 

För att läsa om de olika kursernas innehåll och mål kan du söka efter kursens namn på Skolverkets hemsida.