Högskoleprov & behörighet

Högskoleprovet ökar dina chanser att komma in på din sökta utbildning. ​Provet kan normalt skrivas två gånger per år, vår och höst. Det är viktigt att du anmäler dig i tid då det inte går att göra en sen anmälan.

Högskoleprovet är ett frivilligt prov. Om du skriver det deltar du i fler urvalsgrupper i antagningen till högskolan. Det ökar dina chanser att komma in på populära utbildningar om du har behörighet. Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga i alla högskoleutbildningar. Ett resultat på högskoleprovet ger ett mått på förmågan att klara av högre studier. För att kunna använda ett högskoleprovsresultat vid antagning till högskolan måste man vara behörig till den eller de utbildningar man har sökt till.

Mer information och anmälan till högskoleprovet finns här >>

Har du rätt behörighet för att söka in till högskola eller universitet? Du kanske behöver komplettera några ämnen eller förbättra dina kunskaper inom något ämne. ​Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att komplettera din behörighet på din hemort. ​

​Läs mer om behörighet för högskole- och universitetsstudier via studera.nu. >>