Program och kurser ht 2024

Lapplands Lärcentra presenterar ett urval av program och fristående kurser som finns tillgängliga att läsa på distans. Dessa kompetenser är efterfrågade av arbetsgivare i regionen utifrån deras kompetensbehov. Läs mer om utbildningarnas innehåll på respektive utbildnings hemsida. Fler tillgängliga utbildningar hittar du på antagning.se och studera.nu

PROGRAM SORTERAT PER YRKESOMRÅDE

Utbildningar inom pedagogik & lärande Omfattning Studiefart Lärosäte
       
Förskollärare 210 hp 100 % HIG
Förskollärare 210 hp 100 % LTU
Förskollärarprogram, erfarenhetsbaserad 210 hp 100 % LTU
Förskollärarprogrammet 210 hp 100 % MDH
Lärarutbildning, Förskollärare 210 hp 100 % MIUN
       
Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp 100 % MIUN
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 240 hp 100 % LTU
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 240 hp 100 % HIG
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 240 hp 100 % MIUN
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 240 hp 100 % MIUN
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 240 hp 100 % LTU
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 240 hp 100 % HIG
       
Komprimerad kompletterande lärarutbildning mot grundskolans årskurs 7-9 90 hp 100 % UU
Komprimerad kompletterande lärarutbildning mot gymnasiet 90 hp 100 % UU
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan 90 hp  50 %  LIU
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämeslärare i årskurs 7-9 90 hp 50 % LIU
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9 90 hp  100 %  LTU 
Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning gymnasiet 90 hp  100 %  LTU 
Kompletterande pedagogisk utbildning- grundskolans år 7-9/gymnasium 90 hp 100 % LTU
       
Speciallärarprogrammet, olika inriktningar 90 hp 100 % UMU
Speciallärarprogrammet inriktning intellektuell funktionsnedsättning 90 hp 50 % KAU
Specialpedagogiskt program 90 hp 50 % ORU
Specialpedagogprogrammet 90 hp 50 % MDH
Specialpedagogprogrammet 90 hp 50 % LTU
Specialpedagogprogrammet 90 hp 100 % UMU
       
Studie- och yrkesvägledarprogrammet 180 hp 100% UMU
       
Yrkeslärarprogrammet 90 hp 50 % UMU
Yrkeslärarprogrammet 90 hp 50 % GU
Yrkeslärarprogrammet 90 hp 50 % KAU
       
Ämneslärare, inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 240 hp, eller gymnasieskolan 300 hp  240 hp el 300 hp 100 % LTU
Ämneslärarprogram: åk 7-9 olika ingångsämnen 240 hp 100 % HDA
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan eller åk 7-9, olika ingångsämnen 300 hp 100 % HIG
Ämneslärarprogramet: Gymnasiet, olika ingångsämnen 300 hp 100 %

KAU

       
Utbildningar inom hälsa, vård och social omsorg Omfattning Studiefart Lärosäte
Apotekarprogrammet 300 hp 100 % UMU
Arbetsterapeut 180 hp 100 % LTU
       
Barnmorskeprogrammet 90 hp 100 %  UMU
       
Farmaceutprogrammet 180 hp 100 % LNU
Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling - distans 180 hp 100 % MDU
Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag 15 hp 50 % LIU
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion 180 hp 100 % LTU 
Kostvetarprogrammet 180 hp 100 % UMU
       
Magisterprogram i arbetsterapi 60 hp 50 % JU
Masterprogram i omvårdnad 120 hp 50 % UMU
Masterprogrammet i farmaci 120 hp 100 % UMU
       
Polisprogrammet i Umeå 120 hp 100 % UMU
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet 180 hp 100 % MIUN
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister 60 hp 100 % UMU
Receptarieprogrammet 180 hp 100 % UMU
       
Socionomprogrammet 210 hp 100 % UMU
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård 60 hp 100 % LTU
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård 60 hp 100 % LTU
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård 60 hp 100% LTU
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska 75 hp 100 % LTU
Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård 60 hp 100 % LTU
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska 75 hp 100 % UMU
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp 50 -100 % UMU
       
Vårdadministrativa programmet 180 hp 100 % UMU
       
Utbildningar inom bygg, energi, hållbarhet, industri, spel & IT, teknik, tillverkning Omfattning Studiefart Lärosäte
Automationsingenjör 180 hp 100 % MIUN
Byggingenjör Hållbart byggande 180 hp 100 % MIUN
       
Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi 300 hp 100 % UMU
Data Science, magister 60 hp 100 % LTU
Design för digitala upplevelser för lärande 120 hp 100 % BTH
Digital design 180 hp 100 % HK
Digital tjänsteutveckling, kandidat 180 hp 100 % LTU
       
Ekoteknik 180 hp 100 % MIUN
Elkraftingenjör 180 hp 100 % MIUN
Energiingenjör- hållbara fastigheter 180 hp 100 % MIUN
       
Fysikerprogrammet 180 hp 100 % LNU
Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 hp 100 % LTU
Högskoleingenjör Underhållsteknik 180 hp 100 % LTU
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik 180 hp 100 % UMU 
Högskoleingenjörsprogrammet i Hållbara Energisystem 180 hp 100 % HID
       
Informatik med inriktning systemutveckling 180 hp 100 % MIUN
Informationssäkerhet, master 120 hp 100 % LTU
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling 120 hp 100 % MIUN
IT, projektledning och affärssystem 180 hp 100 % KAU
       
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning 180 hp 100 % SU
       
Magister Träkonstruktion 60 hp 100 % LTU
Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp 50 % HIG
Miljöstrateg – mark, vatten och samhällsutveckling 180 hp 100 % HKR
       
Produktutveckling 120 hp 100 % BTH
Programvaruteknik 180 hp 100 % MIUN
       
Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) 180 hp 100 % LTU
       
Tekniskt basår 60 fup 100 % HIG
Tekniskt basår 60 fup 100 % JU
Tekniskt basår 60 fup 100 % LTU
       
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet 120 hp 100 % HKR
Webbprogrammerare 180 hp 100 % LNU
Webbprogrammering 120 hp 100 % BTH
Webbutveckling 120 hp 100 % MIUN
Webmaster 120 hp 100 % HV
       
Utbildningar inom ekonomi, juridik & administration Omfattning Studiefart Lärosäte
Beteendevetenskapligt program 180 hp 100 % MIUN
Business Mangagementprogrammet - Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp 100 % HID
Ekoentreprenör för hållbar utveckling 180 hp 100 % MIUN
Ekonomprogrammet 180 hp 100 % HIG
Entreprenöriellt företagande 120 hp 100 % HID
Industriell ekonomi - Högskoleexamen 120 hp 100 % HID
Internationell ekonomi, kandidat 180 hp 100 % LTU
Kandidatprogram i offentlig förvaltning 180 hp 100 % HB
Utbildning för hållbar utveckling, masterprogram 120 hp 100 % GU
       
Utbildningar inom besöksnäring, djur, natur & skog      
Biologiprogrammet 180 hp 100 % KU
Skogskandidatprogrammet 180 hp 100 % LNU
Turism och destinationsutveckling 180 hp 100 % MIUN
 
KURSER SORTERAT I BOKSTAVSORDNING
Kursnamn Omfattning Studiefart Lärosäte
3D-CAD grundkurs 7,5 hp 50 % HID
Agil projektledning 7,5 hp 30 % HV
Arbete i förvaltning 7,5 hp 50 % HH
Arbetsledning 7,5 hp 30 % HV
Arbetsmiljö och organisation 7,5 hp 50 % LTU
Arbetspsykologi 7,5 hp 50 % LTU
Arbetsrätt 7,5 hp  50 %  HB 
Arbetsrätt 1 - nätbaserad 7,5 hp  50 %  HV
Arbetsterapi: Digitala utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvård 7,5 hp 50 % LTU
Att handleda i verksamhetsförlagd utbildning, VFU 7,5 hp  25 %  LTU 
Att leda och driva projekt 7,5 hp 50 % UMU
       
Batterier: från råmaterial till återvinning 7,5 hp 50 % LTU
Bygg-CAD 5 hp 25 % HID
       
Corporate Social Responsibility, CSR 7,5 hp 25 % LTU
       
Databaser I 7,5 hp 50 % LTU
Datavetenskap GR (A), Grundläggande datavetenskap 7,5 hp 50 % MIUN
Datorspelsproduktion 7,5 hp 25 %  LTU 
       
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring G1N 7,5 hp 25 % HS
Elfordon - Batterier i elektriska fordon 2,5 hp 30 % HV
Engelska 1 30 hp 100 % LTU
Engelska GR (A) 30 hp 100 % MIUN
Engelska (1-30) 30 hp 100 % HH
Engelska GR (B) 30 hp 100 % MIUN
Engelska GR (C) 30 hp 100 % MIUN
Engelska för grundlärare F-3, del 2 15 hp 100 % LTU
Engelska för grundlärare 4-6, del 2 15 hp 100 % LTU
Energieffektivisering 7,5 hp 50 % HH
Event och projekt - verktyg för ledning och planering 7,5 hp 25 % SH
       
Fastighetsrätt 15 hp 50 % HH
Finska, Nybörjarkurs (steg 1-2) 15 hp 50 % UMU
Finska A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation 15 hp  50 %  UMU 
Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag 15 hp 50 % LIU
Företagsekonomi A1:1 15 hp 50 % UMU
Företagsekonomi, GR (A), Ekonomistyrning 7,5 hp 50 % MIUN
Företagsekonomi, GR (A), Externredovisning 7,5 hp 50 % MIUN
Företagsekonomi, GR (A), Marknadsföring 7,5 hp 50 % MIUN
Företagsekonomi, GR (A), Organisation och ledarskap 7,5 hp 50 % MIUN
Företagsekonomi, GR (B), Finansiering 7,5 hp 50 % MIUN
Företagshälsovård, pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete 15 hp 50 % HH
Förskolans pedagogiska uppdrag i relation till barns livsvillkor, lek, utveckling och lärande 15 hp 50 % LIU
       
Grundkurs i elektroteknik 7,5 hp 50 % LTU
Grundläggande reglerteknik 7,5 hp 50 % LTU
Grundläggande projektledning nätbaserad 7,5. hp 50 % HV
       
Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning 3,5 hp  12 %  UMU 
Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal 4,0 hp 12 % UMU
Handledning i vård, social arbete och rehabilitering 7,5 hp 25 % LTU
Historia år 4-6 7,5 hp 25 % LIU
Hållbar automation 2,5 hp 30 % HV
Hållbar uveckling för problemlösare: Utforska hållbar utveckling 3,0 hp 10 % KTH
       
Inledande programmering i Java 7,5 hp 25 % LTU
Introduktion till artificiell intelligens 7,5 hp 25 % LTU
Introduktion till entreprenörskap 7,5 hp 25 % LNU
Introduktion till Lean 7,5 hp 25 % LTU
       
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs 15 hp 100 % MIUN
Juridik GR (A), Offentlig upphandling - grundkurs 7,5 hp 50 % MIUN
Juridisk introduktionskurs 15 hp  50 % LTU 
       
Kulturarv och hållbarhet 7,5 hp 25 % UMU
Kvalitetsutveckling och automation för tekniker 30 hp 50 % BTH
Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg: Grundkurs 7,5 hp 25 % LTU
Ledarskap - kvalitet - förbättring A 30 hp 100 % UU
Ledarskap och ledarskapsutveckling 7,5 hp  50 %  UMU 
       
Matematikdidaktik åk F-3 15 hp 50 % LIU
Matematikdidaktik åk 4-6 15 hp 50 % LIU
Mekanik och hållfasthetslära 7,5 hp 50 % LTU
Metalliska och Polymera material, grundkurs 7,5 hp  50 % LTU
MKB, miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp 50 % KU
Meänkieli A, Grammatik, Vokabulär och muntlig kommunikation 15 hp 50 % UMU
Meänkieli, Nybörjarkurs steg 1-2 15 hp 50 % UMU
Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan 7,5 hp 50 % LIU
       
Nationella minoritetsspråk i Sverige 7,5 hp 50 % UU
Nordsamiska I 7,5 hp 50 % UU
Nordsamiska B  30 hp 50 % UU
       
Pedagogik A,Grundkurs 30 hp 100 % LTU
Pedagogik A 30 hp  100 % UMU 
Pedagogik B 30 hp  100 %  UMU 
Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete 30 hp  100 %  UMU 
Pedagogik GR (A) 30 hp 50 % MIUN
Pedagogik GR (B) 30 hp 50 %  MIUN
Pedagogik GR(C), Lärande genom handledning och reflektion 30 hp 25 %  MIUN
Perspektiv på språk med inriktning mot F-3 7,5 hp 50 % LIU
Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6 7,5 hp 50 % LIU
Praktisk projektledning 7,5 hp 50 % SU
Processförbättring för hållbar utveckling 5 hp 33 % UU
Projekt och projektorganisation 15 hp  50 %  SU 
Projektledning 15 hp  50 %  UMU 
Projektledning 15 hp  25 %  JU 
       
Religionskunskap årskurs 4-6 7,5 hp 25 % LIU
       
Samiska A, Lulesamiska 30 hp  50 %  UMU 
Samiska, Lulesamiska nybörjarkurs steg 1-2 15 hp 50 % UMU
Samiska A, Nordsamiska 30 hp 50 % UMU
Samiska A, Sydsamiska 30 hp  50 %  UMU
Språkdidaktik för modersmålslärare 7,5 hp 50 % LIU
Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (1-15 hp) 15 hp 50 % LIU
Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (1-15 hp) 15 hp 50 %   LIU
       
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7,5 hp 50 % LIU
Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7,5 hp 50 % LIU
Tillämpad IT i skolan 7,5 hp 25 % UMU
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling 7,5 hp 100 % MIUN 
Turismvetenskap GR (A), Introduktion till turism, destinationsutveckling och hållbarhet 15 hp 100 % MIUN
Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism 7,5 hp 50 % MIUN