Barn-och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är en treårig gymnasieutbildning där första året är gemensamt.

I årskurs två väljer man inriktning, Pedagogisk och socialt arbete eller Fritid och hälsa. Till årskurs två erbjuder Kunskapshuset, Lapplands gymnasium i Gällivare inriktningen pedagogiskt och socialt arbete.

Delar av utbildningen sker via fjärrundervisning mot Kiruna. Delar av utbildningen äger också rum på en eller flera arbetsplatser, APL, arbetsplats förlagt lärande, programmet har minst 15 veckors APL under tre års utbildning.

Programblad