Studie- och yrkesvägledare

Vad är vägledning?

 

Vägledning är att få varje individ:

- att se/bli medveten om sig själv i sin situation i dag
- att se/bli medveten om sina möjligheter och begränsningar
- att se/bli medveten om olika alternativ
- att fatta egna beslut och handla därefter

Studievägledaren kan inte tala om för dig vad du ska läsa eller utbilda dig till - men kan tillsammans med dig ha ett samtal så att du kan komma fram till vilka möjligheter du har utifrån dina egna förutsättningar och intressen.

Studievägledaren kan fungera som ett bollplank och hjälpa dig att konkretisera tankar och önskemål samt göra upp en studie- och yrkesplan.

Vidare kan studievägledaren ge dig allmän information om bl a studier, utbildningar och yrken vilket du kan behöva för att komma vidare i din planering.