Program och inriktningar

Lapplands Gymnasium Kiruna erbjuder ett stort antal program för dig som skall börja studera på gymnasiet.

Hos oss har du möjlighet att läsa en mängd olika ämnen såsom språk, idrott, estetik och företagande. Läs mer om de program du är intresserad av genom att gå in på respektive programs sida. Trivsel, öppenhet och en bra stämning kännetecknar vår skola. Personalen är kunnig och erfaren. Andelen behöriga lärare är mycket hög och den genomsnittliga betygspoängen ligger över rikets snitt. Har du frågor kontakta din studie- och yrkesvägledare på din skola. Du är också välkommen att kontakta oss på Lapplands Gymnasium Kiruna om du har frågor.

Introduktionsprogram

På Lapplands Gymnasium Kiruna finns fyra individuella program.

Programmen vänder sig till elever som inte uppnått behörighet till de nationella programmen. Syftet är att förbereda för nationella program, introducera till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.