Specialidrotter

Vill du kombinera dina gymnasiestudier med ditt idrottsintresse?

I Kiruna kan vi erbjuda tre inriktningar på specialidrotter.
Läs mer på respektive sida:

NIU Elithandbollsgymnasium

NIU Freeski

NIU Snowboard