Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och

även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elin Larsson

Skolsköterska

elin.larsson@lapplands.se

Sara Fjellström

Skolkurator

073 085 65 99

sara.fjellstrom@lapplands.se

Susanne Niemi

Specialpedagog

susanne.niemi@lapplands.se